Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. marec 2023Meniny má Alena
< sekcia Slovensko

Štát chce podporiť dobrovoľníctvo, organizácie majú získavať dotácie

Na snímke rokovacia sála počas schôdze Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia má byť povinná vydať mu písomné potvrdenie o vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách, ktoré nadobudol počas dobrovoľníckej činnosti.

Bratislava 2. februára (TASR) - Organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi budú dostávať dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra (MV) SR. Podmienkou bude získanie akreditácie, ktorá má slúžiť aj ako značka kvality. Vyplýva to z novely zákona o dobrovoľníctve a ďalších zákonov, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

"Navrhovaná právna úprava má vytvoriť podmienky na systematickú finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov," skonštatovalo MV, ktoré návrh predložilo. Náklady na dobrovoľníctvo ľudí nad 30 rokov, dobrovoľníctvo seniorov, podporu inklúzie všetkých znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti či podporu organizácií, ktoré sa zaoberajú rozvojom dobrovoľníctva, nie sú podľa MV momentálne finančne podporované štátom.

Akreditácia má slúžiť ako štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti - právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckej činnosti. Podmienkou jej udelenia bude napríklad aktívne vykonávanie dobrovoľníckej činnosti aspoň jeden rok pred podaním žiadosti, personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii, zverejnené transparentné informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach či zavedený systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov.

O udelení i zrušení akreditácie má rozhodovať MV na návrh akreditačnej komisie v oblasti dobrovoľníctva. Komisia sa má skladať z piatich členov - z troch zástupcov ministerstva a dvoch odborníkov dlhoročne pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva, ktorých má vymenúvať a odvolávať minister vnútra. Rozhodnutie o udelení akreditácie sa má vydávať na štyri roky.

V novom znení zákona sa tiež jasne vymedzuje, že prijímateľom dobrovoľníckej činnosti sú právnické a fyzické osoby, ktorých prvoradým cieľom nie je tvorba zisku či súkromného obohatenia, ale realizácia činností vo verejnom prospechu či záujme.

Definuje sa aj výška nákladov na dobrovoľnícku činnosť. V súčasnosti majú organizácie pri ich určovaní voľnú ruku. "Stáva sa, že zákon zneužijú a namiesto pracovnoprávneho vzťahu uzatvoria vzťah na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a formou materiálneho zabezpečenia vyplácajú odmenu za výkon práce," zdôvodnil predkladateľ. Argumentoval napríklad skúsenosťami inšpektorátu práce, ktorý rieši viacero podaní, v rámci ktorých bola dobrovoľnícka činnosť vyhodnotená ako závislá práca.

Ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia má byť povinná vydať mu písomné potvrdenie o vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách, ktoré nadobudol počas dobrovoľníckej činnosti.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. apríla.