< sekcia Slovensko

Enviroorganizácie: Stav financovania triedeného zberu je nedostatočný

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Organizácie poukazujú na to, že zákon o odpadoch definuje povinnosť výrobcu znášať finančné náklady spojené so zberom, prepravou aj spracovaním odpadu. Prax je však podľa nich iná.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Aktuálny stav financovania triedeného zberu je nedostatočný a trvalo neudržateľný. Tvrdí to Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) a občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA. Podporujú preto aj zámer Ministerstva životného prostredia SR, ktorým chce ozdraviť a navýšiť financovanie triedeného zberu.

Organizácie poukazujú na to, že zákon o odpadoch definuje povinnosť výrobcu znášať finančné náklady spojené so zberom, prepravou aj spracovaním odpadu. Prax je však podľa nich iná.

Triedený zber obalov a neobalových výrobkov majú v samosprávach financovať výrobcovia cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). "Financie, ktoré zberové spoločnosti od OZV dostávajú, však dlhodobo nestačia na pokrytie reálnych nákladov spojených s triedeným zberom obalov a neobalových výrobkov," približuje CEPTA.

Požadujú tiež, aby envirorezort nastavil spravodlivý systém financovania triedeného zberu. Poskytovať by mal podľa environmentalistov dostatok financií pre pokrytie všetkých nákladov spojených s triedením odpadom. Za nutné považujú prísne eliminovať "free riderov". To sú výrobcovia, ktorí neplatia do systému za obaly a neobalové výrobky uvedené na trh. Vyhláškou by mali nastaviť minimálne sadzby poplatkov, ktoré musia OZV platiť zberovým spoločnostiam.
Ilustračná snímka.
Foto: TASR - Henrich Mišovič

"Tieto opatrenia by mali zabezpečiť dostatok financií v systéme, nie len na plnú funkčnosť triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov v obciach a mestách SR, ale rovnako na materiálovú recykláciu, respektíve iné ekologické zhodnotenie materiálov. Zberové spoločnosti budú mať financie aj na obnovu infraštruktúry triedeného zberu," uviedli CEPTA a Priatelia Zeme-CEPA.

Podporu zmeny zákona o odpadoch vyjadrilo Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska aj CITENERGO - záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť.