Quantcast
< sekcia Slovensko

Stavrovská v správe upozorňuje na problémy s kompenzáciami i bariérami

Na snímke komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V rámci občianskoprávnej a rodinnej agendy Stavrovská upozorňuje na prípady, keď sa ľudia so zdravotným postihnutím stávajú obeťami podvodov svojich rodinných príslušníkov.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa v správe o činnosti za rok 2021 venuje podnetom z oblasti zamestnávania a kompenzácií, problémom súvisiacim s pozbavením spôsobilosti na právne úkony, ako aj s bezbariérovou prístupnosťou. O správe majú rokovať poslanci Národnej rady (NR) SR počas schôdze, ktorá sa začína v utorok (26. 4.).

V roku 2021 riešila Stavrovská napríklad podnety poukazujúce na problém získať zamestnanie a zároveň si ho aj udržať dlhšie ako počas skúšobnej doby. "V tejto časti Zákonník práce neposkytuje osobitnú ochranu zamestnancom so zdravotným postihnutím," skonštatovala Stavrovská. Zaznamenala tiež problémy týchto osôb v oblasti zamestnania a vhodnej pracovnej pozície, ako aj v oblasti diskriminácie na pracovisku, šikany a mobbingu či nerovnakého zaobchádzania so zamestnancami,

Komisárka riešila v minulom roku aj podnety týkajúce sa kompenzácií. "Podávatelia podnetov ma informujú o tom, že sú zo strany zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny odrádzaní od podávania nových žiadostí o priznanie peňažných príspevkov na kompenzáciu," napísala v správe. Opakujúcim sa problémom sú podľa nej tiež nízke sumy pri určovaní cien materiálov pri úprave interiérov a exteriérov, ktoré sa týkajú úprav na debarierizáciu.

V rámci občianskoprávnej a rodinnej agendy Stavrovská upozorňuje na prípady, keď sa ľudia so zdravotným postihnutím stávajú obeťami podvodov svojich rodinných príslušníkov. "Naša spoločnosť pristupuje veľakrát k osobám so zdravotným postihnutím, ktoré trpia niektorou formou duševnej choroby, neprimerane ochranársky," píše v správe.

Podávatelia podnetov Stavrovskú upozornili na to, že v čase pandemickej situácie sa sťažil až znemožnil prístup k zdravotnej starostlivosti a jej kvalita značne poklesla. "Opatrovatelia, ktorí sa starajú o svojho príbuzného v domácom prostredí nepretržite, upozorňovali na nedostatočnú finančnú podporu a absenciu zdravotníckej odľahčovacej služby pre osamelých opatrovateľov," uviedla Stavrovská. Upozornila aj na neštandarizované postupy pri prijímaní pacientov na hospitalizáciu v psychiatrických zariadeniach.

V správe tiež pripomenula požiar v zariadení sociálnych služieb v Osadnom, pri ktorom a na následky ktorého zahynulo šesť klientov s mentálnym postihnutím a tragicky zahynul aj riaditeľ zariadenia. Na základe monitorovacích návštev v takýchto zariadeniach upozorňuje, že nie všade sa dodržiavajú práva ľudí so zdravotným postihnutím. "Predovšetkým sú to problémy s architektonickými bariérami, a tým pádom aj s bezpečnosťou, často sa zanedbávajú protipožiarne školenia a nedodržiavajú sa predpísané limity na počet klientov na izbách."

V roku 2021 pomáhal Úrad komisára pre deti so zdravotným postihnutím ľudom orientovať sa v rôznych usmerneniach týkajúcich sa pandemickej situácie. Komisárka tiež v správe informuje o návrhoch a odporúčaniach vláde.