< sekcia Slovensko

Strana Práca slovenského národa diskutovala na sneme

Roman Stopka, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Snem strany skonštatoval, že jej prvoradým záujmom je prospech občana, štátotvorného národa, rozvoj štátu, rast jeho ekonomickej sily a významu na medzinárodnom poli.

Trenčín 18. februára (TASR) – Na sneme strany Práca slovenského národa (PSN) dnes v Trenčíne oboznámil jej predseda Roman Stopka delegátov s hlavnými myšlienkami a informáciami o prioritách a cieľoch strany.

"Usilujeme sa o politickú moc preto, aby Slovensko napredovalo a zachovalo si svoje miesto medzi významnými národmi Európy. Založili sme ju preto, aby sme zabránili rozbitiu štátu či jeho pohlteniu niektorým z našich susedov," povedal Stopka.

Podpredseda strany, generálmajor v. v. Emil Vestenický vysvetlil dôvody založenia politickej strany, ktorá podľa jeho slov vznikla na základe stúpajúcej nespokojnosti ľudí v Slovenskej republike. "Ale aj ako reakcia na postupujúcu likvidáciu samostatného a zvrchovaného štátu. Strana vznikla vyzbieraním 14.000 podpisov a súbežne prevzala štruktúry existujúcej strany, ktorú obrodila svojím programom. Postavili sme novú budovu na starom pozemku," uviedol v príhovore k delegátom strany Vestenický.

Predseda strany sa dotkol aj jej financovania. "Slabinou môže byť nedostatok finančných prostriedkov, pretože strana sa nemieni podriadiť mocenským a oligarchickým vplyvom. Ideová a programová iniciatíva síce prichádza od zakladajúcich členov, ale strana sa opiera o inšpiračnú a akčnú silu členskej základne, usporiadanej do miestnych organizácií a ostatných štruktúr sledujúcich štátne a územné členenie republiky," zdôraznil Stopka.

Snem strany skonštatoval, že jej prvoradým záujmom je prospech občana, štátotvorného národa, rozvoj štátu, rast jeho ekonomickej sily a významu na medzinárodnom poli. "Vrcholovým cieľom je získať takú podporu voličov, ktorá dá strane mandát dostatočnej mohutnosti, aby sme mohli uplatniť silu pravdivých informácií a zároveň rozšíriť a upevniť mienku verejnosti v duchu národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky, a to už od školského veku," dodal predseda PSN.