< sekcia Slovensko

Stratégia ochrany ľudských práv sa dostáva na celonárodnú diskusiu

Za tvorcov stratégie deklaroval, že pripravovaný dokument nevnímajú ako niečo, čo chcú vnútiť verejnosti.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR vstupuje do druhej fázy. Po spracovaní východísk konceptu sa dostáva na celonárodnú diskusiu.

"Reakcie verejnosti v posledných dňoch jasne ukázali, že o takej širokej téme, akou sú ľudské práva, je potrebné na Slovensku ešte diskutovať. Radi by sme do prebiehajúceho procesu zapojili čo najviac subjektov," vysvetlil šéf slovenskej diplomacie a zároveň predseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák. Očakáva konštruktívne stanoviská, ktoré túto tému posunú dopredu.

Za tvorcov stratégie deklaroval, že pripravovaný dokument nevnímajú ako niečo, čo chcú vnútiť verejnosti. Rovnako tak nepreferujú jedných pred druhými, ani nespochybňujú tradičné hodnoty. "Musíme sa však naučiť rešpektovať odlišnosť toho druhého. A to je podstatou stratégie, ktorá má vo svojom názve prívlastok celoštátna," poznamenal Lajčák.

Niektoré mimovládne organizácie takto koncipovanú stratégiu odmietli, avšak zasadzovali sa za pokračovanie diskusie na tému ľudských práv a hľadania možného širokého konsenzu do budúcna.

Podľa niektorých MVO stratégia oslabuje stabilitu rodiny aj celej spoločnosti. Slovensko sa takto vzdáva kultúrneho a kresťanského dedičstva sv. Cyrila a Metoda v prospech novej agendy európskych výborov a komisií. Zároveň listom vyzvali premiéra Roberta Fica na prehodnotenie celej stratégie tak, aby neviedla k znevýhodňovaniu väčšiny spoločnosti, ktorá rešpektuje rodinu a manželstvo.

List ministrovi zahraničných vecí poslal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. V ňom ocenil zámer vypracovať stratégiu. Avšak predložený návrh považovala KBS za nevyvážený a ideologicky zaťažený, nakoľko vo viacerých formuláciách našla spochybňovanie tradičnej rodiny a manželstva a odsúdenie mravného úsudku, podľa ktorého sú homosexuálne aktivity nesprávne. Zároveň navrhli jej doplnenie o tieto oblasti - právo na život nenarodených detí, na výhradu svedomia, rodičovské práva, náboženskú slobodu a slobodu slova.