Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. júl 2024Meniny má Magdaléna
< sekcia Slovensko

STU tvrdí, že voľby rektora sú korektné a atmosféra je pokojná

Strojnícka fakulta STU v Bratislave, archívna snímka. Foto: STU

O post rektora STU v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti.

Bratislava 23. júna (TASR) - Proces voľby rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa uskutočňuje v plnom súlade so zákonom, vnútornými predpismi a v pokojnej atmosfére. Pokusy spochybňovať korektnosť volieb predstavitelia vedenia i akademického senátu (AS) STU odmietajú a vnímajú ich ako poškodzovanie dobrého mena univerzity. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.

Harmonogram voľby kandidáta na rektora STU vyhlásil AS STU 10. mája hlasmi 33 členov senátu z 34 prítomných. "Z tohto faktu jednoznačne vyplýva, že ho podporila aj jasná väčšina prítomných zástupcov študentskej časti senátu. Je preto nepravdivé tvrdenie, že sa tak udialo proti vôli študentov," uvádza sa v stanovisku. Termín voľby 28. jún odsúhlasil AS s tým, aby mala STU čo najskôr nové vedenie na čele s riadne zvoleným rektorom. "Ak by senátori nezvolili kandidáta na nového rektora ešte pred začiatkom leta, proces volieb by sa mohol spustiť až v októbri, keďže skôr senát nezasadá (najmä pre problematické zabezpečenie prítomnosti zástupcov študentskej časti). Voľba by sa tak udiala až pred záverom roka," ozrejmil hovorca univerzity.

Predstavitelia vedenia i AS STU popierajú, že by vzdanie sa mandátu jedného zo senátorov znamenalo znefunkčnenie najvyššieho samosprávneho orgánu univerzity. "Dve nezávislé právne analýzy, ktorými STU disponuje, jednoznačne potvrdzujú, že vysokoškolský zákon, Štatút STU, Rokovací poriadok AS STU ani Zásady volieb do AS STU podmienku obsadenosti všetkých miest v senáte neuvádzajú. Podľa spomínanej analýzy by jej uplatňovanie, naopak, mohlo viesť k blokovaniu činnosti senátu zo strany jednotlivcov, a teda k porušovaniu práva ostatných členov senátu vykonávať mandát. Odporovalo by to aj celoeurópsky uznávanému právu na dobrú správu," poznamenal Rybanský.

Rokovací poriadok AS STU uvádza, že na uznášaniaschopnosť senátu je potrebná prítomnosť troch pätín všetkých jeho členov a na prijatie uznesenia nadpolovičná väčšina prítomných. "Pritom sa predpokladá, že v určitom čase môžu byť jednotlivé miesta členov kolegiálneho orgánu neobsadené. Ak je však zabezpečená prítomnosť požadovanej väčšiny senátorov, AS STU môže zasadať, rokovať a uznášať sa," ozrejmil Rybanský. STU požiadala v tejto súvislosti aj o vyjadrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Denis Eke sa k piatku 18. júna vzdal svojho mandátu člena v AS STU. Tvrdí, že sa ďalej nemôže stotožniť "s amorálnym konaním tejto inštitúcie". Zaráža ho termín voľby rektora. Ako tvrdí, časť študentských senátorov v AS STU sa na voľbách v tomto termíne nebude môcť zúčastniť.

O post rektora STU v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti. O túto pozíciu sa uchádza doterajší prorektor Oliver Moravčík, ktorý je v súčasnosti poverený funkciou rektora, a Jozef Peterka z katedry obrábania a počítačovej podpory technológií materiálovotechnologickej fakulty a externý spolupracovník Strojníckej fakulty STU. Voľby na rektora STU sú naplánované na zasadnutie AS STU 28. júna.