< sekcia Slovensko

Študenti probácie a mediácie budú praxovať na súdoch na východe SR

Ilustračné foto. Foto: TASR

Probační a mediační úradníci na súdoch budú študentov školiť aj vo väzenstve.

Bratislava 10. júla (TASR) – Študenti probačnej a mediačnej práce Prešovskej univerzity sa od jesene zapoja do praxe na košických a prešovských súdoch. Probační a mediační úradníci na súdoch budú študentov školiť aj vo väzenstve. TASR o tom informoval hovorca ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla.

„Aktuálne máme na súdoch 80 probačných a mediačných úradníkov, pričom v priemere každý rieši približne 170 prípadov. Títo kolegovia aktívne pomáhajú pri napĺňaní takzvanej restoratívnej spravodlivosti, ku ktorej dochádza za účasti páchateľa, poškodeného a spoločnosti pri pokuse o obnovu narušených vzťahov,“ uviedol riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality na rezorte spravodlivosti Samuel Burský.

Rezort spravodlivosti má podľa stanoviska záujem naďalej pracovať na opatreniach a podnikať kroky, ktoré povedú k zvyšovaniu využívania alternatívnych spôsobov trestania. Tie sa ukazujú ako efektívne, či už z ekonomického hľadiska, ale aj procesov reedukácie a resocializácie obvinených a odsúdených. „Naším cieľom je probačnú a mediačnú službu viac sprofesionalizovať, dať úradníkom väčšiu podporu, aby vznikol väčší priestor aj pre sudcov na to, aby inštitúty alternatívnych trestov využívali vo väčšej miere,“ uviedla ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí).