Quantcast
< sekcia Slovensko

Študenti: VŠ majú prijať opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Medzi najčastejšími dôvodmi, prečo sa študenti neobracajú na vedenie školy, sa objavila odpoveď, že nepovažovali svoju skúsenosť za dostatočne závažnú.

Bratislava 18. januára (TASR) - Viac ako polovica vysokoškolských študentov si myslí, že vedenie ich školy má prijať adekvátne opatrenia na predchádzanie sexuálnemu obťažovaniu. Približne polovica sa tiež domnieva, že vyučujúci nemajú mať romantické vzťahy so študentmi. Vyplýva to zo záverečnej správy výskumu sexuálneho obťažovania v slovenských vysokých školách. TASR o tom informovala manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie z Inštitútu pre výskum práce a rodiny Viera Böttcher.

"Antidiskriminačný zákon zakazuje sexuálne obťažovanie ako prejav neférového a nerovnakého zaobchádzania. Zákon zároveň inštitúciám, akými sú aj vysoké školy, ukladá povinnosť prevencie a aktívneho riešenia problému priamo tam, kde vznikol," tvrdí výskumníčka národného projektu Veronika Valkovičová. Školy by mali byť v tejto téme proaktívne a vytvárať nástroje prevencie a riešenia sexuálneho obťažovania. Skúsenosť študentov je však podľa výsledkov výskumu iná.

Jedna tretina zo študentov, ktorí zažili nejaký prejav obťažujúceho správania, sa s touto skúsenosťou niekomu zdôverila. Najčastejšie o svojich skúsenostiach hovoria s rovesníkmi, intímnymi partnermi alebo členmi rodiny. Oporu nachádzajú u svojich najbližších, vedeniu školy sa zdôverujú veľmi zriedkavo. Z výskumu vyplýva, že len v jednom percente prípadov sa v škole začalo aj nejaké formálne konanie proti páchateľom obťažovania. Táto informácia však podľa výskumníkov nie je prekvapením, ak sa zohľadní, že študenti informujú o svojich skúsenostiach s obťažovaním vedúcich zamestnancov len veľmi zriedkavo. Zároveň platí, že je pravdepodobnejšie, že sa študent obráti na vedenie, ak zažije invazívne konanie, ako napríklad sexuálne vydieranie. To však podľa výskumu zažili len tri percentá opýtaných.

Medzi najčastejšími dôvodmi, prečo sa študenti neobracajú na vedenie školy, sa objavila odpoveď, že nepovažovali svoju skúsenosť za dostatočne závažnú. Avšak výskum zároveň preukázal, že medzi študentmi panuje značné scitlivenie v oblasti sexuálneho obťažovania, napríklad sexuálne poznámky od vyučujúcich sú prejavom sexuálneho obťažovania až podľa 70 percent študentov. "Mnohé prejavy obťažujúceho správania, na ktoré sme sa študentiek a študentov dopytovali, sú nimi samotnými vnímané ako sexuálne obťažovanie. No zároveň toto správanie pociťujú ako bežné vo vysokoškolskom prostredí a vysvetľujú si ho ako ich súkromný problém, ktorý musia prekonať sami," povedala Valkovičová.

V niektorých vysokých školách na Slovensku došlo k reflexii na nedostatok nástrojov na riešenie problému sexuálneho obťažovania. Národný projekt s niekoľkými školami spolupracuje a poskytuje pedagógom bezplatné odborné vzdelávanie.

Výskumná vzorka v prieskume pozostávala z 1621 participantov.