< sekcia Slovensko

Súčasťou reformného plánu je aj boj proti praniu špinavých peňazí

Na archívnej snímke zásah NAKA. Foto: Facebook - Polícia SR

NAKA má spolupracovať s výborom expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu .

Bratislava 5. októbra (TASR) - Súčasťou reformného plánu je aj reforma Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Posilniť sa ňou má činnosť NAKA na odhaľovanie zločineckých schém legalizácie príjmov z trestnej činnosti a boj proti praniu špinavých peňazí. NAKA by mala podľa dokumentu identifikovať štruktúry, schémy a osoby, ktoré sa do zločineckých schém zapájajú, vrátane korupčného správania štátnych úradníkov a politických predstaviteľov. Do roku 2021 by sa mala zvýšiť objasnenosť trestných činov vyšetrovaných NAKA o päť percent oproti roku 2018 a do roku 2024 o 15 percent. Do roku 2030 sa má tiež znížiť miera nedôvery v políciu z 55 na 26 percent.

„Cieľom reformy NAKA je znemožniť využívanie krajiny ako vstupnej brány do finančného a ekonomického prostredia zločineckými medzinárodnými organizáciami mimo EÚ,“ píšu autori v materiáli Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

NAKA sa má prioritne zaoberať finančným vyšetrovaním, preverovaním pôvodu majetku, odhaľovaním a vyšetrovaním legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Riešiť má aj nelegálne odčerpávanie peňazí poskytovaných z rôznych európskych alebo národných zdrojov.

NAKA má spolupracovať s výborom expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL). Na základe spolupráce má zistiť, na aké účely sa takto získané a preprané finančné prostriedky používajú. Chce zistiť, či ide o financovanie terorizmu, drogovej trestnej činnosti, extrémizmu, financovanie skupín, ktoré narušujú chod demokratického zriadenia Slovenska alebo financovanie ďalšej závažnej trestnej činnosti. Spoluprácou tiež majú identifikovať prienik nadnárodného zločinu do štruktúr SR.

„Pre boj proti praniu špinavých peňazí je potrebné vytvoriť register bankových účtov, ktorý by zabezpečoval komunikáciu medzi finančnou spravodajskou jednotkou, orgánmi činnými v trestnom konaní, a prípadne finančným riaditeľstvom,“ uviedli autori materiálu s tým, že na register účtov sa majú vyčleniť dva milióny eur.

Vytvoriť sa má aj nová služba kriminalistickej techniky zahŕňajúca profesionálnu obhliadku miesta činu priemyselných havárií, ekologických a iných katastrof veľkého rozsahu. „Bude vykonávať zaisťovacie úkony pri kybernetických útokoch, zaisťovanie počítačov a analýzu dát, využívajúc digitálne stopy podľa trestného práva,“ píše sa v dokumente.