< sekcia Slovensko

Sudcovská rada KS v Nitre: Nové obvody sťažia prístup ľudí k súdom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Rada súhlasí so snahou o špecializáciu sudcov, no zároveň upozorňuje, že na krajských súdoch je táto špecializácia v civilnej a trestnej agende zabezpečená.

Bratislava 4. decembra (TASR) - Nové súdne obvody sťažia prístup občanov k súdom. Tvrdí to Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Nitre vo svojich pripomienkach k návrhu novej súdnej mapy. Jej stanovisko pre TASR poskytla Lenka Michlerová z kancelárie predsedu súdu a riaditeľa správy súdu.

Zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva, kvalitnejšie rozhodnutia a lepšie podmienky pre sudcov i zamestnancov súdov sa podľa sudcovskej rady touto reformou nedosiahnu. „Na KS Trnava by po spojení malo pracovať viac ako 200 sudcov, čo spolu s administratívnym aparátom predstavuje viac ako 600 ľudí, pričom vybudovanie súdu trvá roky a kým by sa na takto novovytvorenom súde situácia stabilizovala, došlo by k poklesu rozhodovacej činnosti,“ upozorňuje.

Sudcovská rada KS v Nitre reformnému návrhu vyčíta, že nevychádza z podkladov o zaťaženosti sudcov, ktoré mal dodať projekt Váženie prípadov. „Napriek tomu, že sa reforma súdnej mapy pripravovala roky, už v minulosti na nej pracovali pracovné skupiny vrátane sudcov a boli pripravené podklady. Nevychádzalo sa z nich a táto reforma súdnej mapy sa od nich výrazne odlišuje,“ dodala.

Rada súhlasí so snahou o špecializáciu sudcov, no zároveň upozorňuje, že na krajských súdoch je táto špecializácia v civilnej a trestnej agende zabezpečená. „Menší nápad na obchodnom a správnom úseku by sa mohol dosiahnuť aj bez vynaloženia značného množstva finančných prostriedkov tak, že by sa upravila kauzálna príslušnosť krajských súdov pre tieto agendy,“ navrhuje. Štyri krajské súdy by mohli vybavovať obchodnoprávnu agendu, ďalšie štyri správnu agendu.

Z návrhu reformy vyplýva, že v rámci západoslovenského obvodu by mal sídliť všeobecný odvolací súd v Trnave. Nitriansky súd by sa mal venovať správnej agende. „Nie je zrejmé, z akého dôvodu možno očakávať zrýchlenie súdneho konania, keď práve po rokoch enormného nápadu na krajských súdoch a jeho zvládnutí len vďaka dlhodobej a systematickej práci sudcov dochádza k jeho poklesu,“ doplnila rada.

Zároveň upozornila, že návrh reformy v skutočnosti nepočíta s vytvorením detašovaných pracovísk. „Sme presvedčení, že ide len o účelovú argumentáciu zameranú na upokojenie zamestnancov a verejnosti z dochádzania a postupom času budú aj tieto pracoviská zrušené,“ poznamenala. Nesúhlasí tiež s tým, aby bola reforma súdnictva chápaná ako kolektívne potrestanie sudcov za protiprávne konanie niektorých sudcov.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by podľa ministerky spravodlivosti a autorky reformy Márie Kolíkovej (Za ľudí) mali viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.