Quantcast
< sekcia Slovensko

Súdna rada namieta rozdelenie okresných súdov, navrhla alternatívy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

V alternatívnych návrhoch usporiadania obvodov okresných súdov sa Súdna rada SR vyslovila za zachovanie Okresného súdu Topoľčany, prípadne Partizánske.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Súdna rada SR má viacero pripomienok k návrhu nových obvodov okresných súdov vyplývajúcich z návrhu novej súdnej mapy. Na štvrtkovom zasadnutí schválila k návrhu zákona predloženom v medzirezortnom pripomienkovom konaní zásadnú pripomienku. Tlmočí v nej námietky dotknutých súdov a navrhuje možné alternatívne riešenia.

"Dotknuté súdy namietajú, že nové súdne obvody sú neproporčné a diametrálne rozdielne z hľadiska hustoty obyvateľstva, ich rozlohy, nápadu vecí, vzdialeností pre účastníkov súdnych konaní a nerešpektujú ich historické väzby," uvádza sa v pripomienke.

Súdna rada zároveň deklaruje podporu racionalizácii a redukcii okresných súdov a zriadeniu mestských súdov v Bratislave a Košiciach "za predpokladu, že v každom jednotlivom prípade zrušenia alebo zlúčenia okresných súdov a pri vytváraní mestských súdov sa potvrdí vyššia efektívnosť, špecializácia a dostupnosť prístupu k súdu a spravodlivosti".

V alternatívnych návrhoch usporiadania obvodov okresných súdov sa Súdna rada SR vyslovila za zachovanie Okresného súdu Topoľčany, prípadne Partizánske. Okresný súd by mal podľa názoru sudcov zostať aj v Považskej Bystrici s tým, že by sa k nemu pričlenil územný obvod okresu Púchov. Sudcovia navrhujú aj zachovanie okresného súdu Vranov nad Topľou i Čadca.

Okresný súd Nitra by mal byť podľa Súdnej rady SR ponechaný v súdnom obvode Krajského súdu v Trnave, ktorý je od neho oveľa menej vzdialenejší ako Krajský súd v Banskej Bystrici. Zohľadniť by sa mali aj pripomienky Krajského súdu v Nitre, ktorý má byť zlúčený s Krajským súdom v Banskej Bystrici.

Sudcom chýba tiež vecné podloženie a odôvodnenie začlenenia Krajského súdu v Bratislave do podstatne menšieho Krajského súdu v Trnave, ktorý nemá dostatočne vybudované špecializácie na všetky 4 hlavné agendy, a ani vytvorené materiálne podmienky na chod veľkého odvolacieho súdu. Obdobná situácia je podľa nich aj vo vzťahu ku začleneniu Krajského súdu Košice do Krajského súdu v Prešove.

Na štvrtkovom zasadnutí vystúpila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.