< sekcia Slovensko

Súdna rada pokračuje vo výbere budúcich sudcov správneho súdu SR

Na snímke predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: TASR Jaroslav Novák

Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a z overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov.

Bratislava 11. mája (TASR) - Súdna rada SR by mala počas utorka vypočuť šiestich kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Ide o druhé kolo výberového konania. Verejné vypočúvanie uchádzačov bude trvať do stredy (12.5.). Pred Súdnu radu by sa malo postaviť 12 záujemcov o sudcovský post novovznikajúcej inštitúcie.

"Otváram druhé kolo výberového konania na kandidátov na sudcov NSS SR. V tomto kole postupuje Súdna rada SR ako výberová komisia. Uchádzačky vypočujeme v poradí, ako boli vyžrebované," uviedol Ján Mazák, predseda Súdnej rady. Mená úspešných kandidátov budú známe vo štvrtok 13. mája.

Ako prvá sa pred Súdnu radu SR postavila sudkyňa Katarína Benczová dočasne pôsobiaca na Najvyššom súde SR v správnom kolégiu. Zdôraznila, že vznik NSS SR je pre špecifickosť správneho práva nevyhnutný. "Povaha konaní je odlišná, je v záujme právnej praxe, aby takýto súd fungoval samostatne a vytváral svoju špecifickú judikatúru," uviedla. Na otázku, ako vníma oceňovanie sudcov zo strany politikov, uviedla, že vhodnejšie by bolo, keby sudcovia dostávali uznanie od iných inštitúcií. "Súčasná spoločensko-politická situácia je voči sudcom ostražitá, môže to viesť k tomu, že spoločnosť začne oceneného sudcu vnímať napríklad ako provládneho," vysvetlila Benczová.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I Karolína Staroňová zas poukázala na to, že v súčasnosti dôvera verejnosti voči prokurátorom je rovnako nízka ako voči sudcom. "Trestné konania, ktoré sa vedú voči prokurátorom, vrhajú na náš stav veľmi zlý obraz. Je mi to ľúto, lebo poznám veľa ľudí, ktorí sú odborne zdatní a majú všetky morálne predpoklady," skonštatovala Staroňová. Riešením by mohlo byť vytvoriť inštitút čakateľa na sudcu, rovnako ako to funguje pri prokurátoroch, ktorí ho musia absolvovať predtým, ako sa stanú plnohodnotnými prokurátormi.

Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a z overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov.

Do výberového konania sa môže prihlásiť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po obdobie desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov k dňu výberového konania. V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.

Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta. Celkovo je potrebné obsadiť 29 miest sudcov nového NSS SR.