< sekcia Slovensko

Súdnictvo a prokuratúra si v rozpočte na rok 2022 polepšia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kancelária Ústavného súdu SR môže rátať v roku 2022 s disponibilnými prostriedkami na úrovni 7.414.000 eur.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát v roku 2022 vyčleniť 494.416.000 eur, o približne 89 miliónov eur viac ako v rozpočte na rok 2021. Vyplýva to z návrhu finančného plánu verejnej správy na roky 2022-2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Na väzenstvo má ísť 232.855.000 eur.

Výdavky kapitoly Ministerstva spravodlivosti (MS) SR v civilnej časti pre rok 2022 sú navrhované na úrovni 339.995.000 eur, vrátane limitu výdavkov určeného na Plán obnovy a odolnosti, ktorý je vo výške 66.128.000 eur. Výdavky pre Kanceláriu Najvyššieho súdu SR sú rozpočtované v sume 13.478.000 eur, čo je o 2.717.000 eur menej ako v rozpočte pre rok 2021. Pribudli výdavky na Kanceláriu Najvyššieho správneho súdu SR vo výške 5.567.000 eur.

Kancelária Ústavného súdu SR môže rátať v roku 2022 s disponibilnými prostriedkami na úrovni 7.414.000 eur. Pre Kanceláriu Súdnej rady SR je navrhovaná alokácia vo výške 2.225.000 eur, čo predstavuje o 1.104.000 eur viac, ako bolo plánované pre rok 2021. Súdnej rade sa rozšírili povinnosti a kompetencie, okrem iného pri preverovaní majetkových pomerov sudcov.

Generálna prokuratúra SR by mala mať k dispozícii 119.510.000 eur, na zabezpečenie chodu fungovania prokuratúry by tak malo ísť o viac ako štyri milióny eur viac než v schválenom rozpočte na rok 2021.

Rozpočtované výdavky v prípade Kancelárie verejného ochrancu práv vo výške 1.767.000 eur sú takmer totožné v porovnaní s rozpočtom na tento rok, Ústav pamäti národa by mal mať k dispozícii v porovnaní s týmto rokom o vyše 400.000 eur viac, konkrétne 2.624.000 eur. O takmer 100.000 eur, na 944.000 eur, si polepší aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vyčlenili 893.000 eur.

Pre oblasť väzenstva má byť zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 232.855.000 eur. Ide o navýšenie o vyše 17 miliónov eur. Dôvodom je podľa predkladateľa materiálu dynamika rastu počtu obvinených a odsúdených, tiež vytvorenie lepších podmienok. Zvyšuje sa príplatok zdravotníckym pracovníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ako aj príspevok na bývanie a rizikový príplatok. Tiež sa valorizujú pracovné odmeny obvinených a odsúdených.

V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bolo k 8. septembru 2021 umiestnených spolu 10.317 osôb, z toho 1492 obvinených a 8825 odsúdených.