Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. február 2024Meniny má Frederik a Frederika
< sekcia Slovensko

Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša sumár parlamentom odhlasovaných návrhov.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií má v budúcom roku do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu o 1 percentuálny bod (p. b.). Vládny návrh zákona, ktorým sa menia viaceré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, posunuli poslanci do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Konsolidačný balík, ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, prináša zníženie príspevku pre RTVS, zvýšenie súdnych a správnych poplatkov, ako aj zvýšenie zdravotných odvodov. Legislatívnu zmenu parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania. Poslanci Národnej rady (NR) SR o nej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa návrhu by tiež štátny sviatok Deň Ústavy SR viac nemal byť dňom pracovného pokoja.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Štát by mal oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky by mala byť 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava 7. decembra (TASR) - Hypotekárnym dlžníkom by mal so zvýšenými splátkami za rok 2023 pomôcť mimoriadny daňový bonus, ktorý si budú môcť uplatniť v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní za tento rok. Pri nových hypotékach od budúceho roka by sa mali zase zlepšiť podmienky pre uplatnenie existujúceho daňového bonusu na zaplatené úroky pre mladých.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Zabezpečiť minimálne 15 % zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny, je zámerom návrhu zákona o dorovnávacej dani, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Štát by mohol poskytnúť príspevok v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia Slovenskej republiky. Majú sa tak podporiť nové letecké spojenia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Všeobecní lekári by nemuseli zatiaľ uzatvárať dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi elektronicky. Povinnosť im mala pribudnúť od budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Envirofond by mal byť povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené financie. Urobiť by tak mal do 1. marca 2024. Pohľadávky štátu vzniknuté v súvislosti so sanáciou nehnuteľností majú v znení účinnom do 31. decembra 2023 zaniknúť k 1. januáru 2024. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Parlament rokuje o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Podanie žiadosti o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd by sa mohlo predĺžiť. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 obyvateľov by mohol o to požiadať orgán štátnej vodnej správy do 31. decembra 2028. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Návrhu sa venujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie by sa mohli financovať zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novele sa venujú v zrýchlenom režime.