Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. júl 2024Meniny má Henrich
< sekcia Slovensko

Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša sumár vládou prerokovaných návrhov.

Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda na stredajšom zasadnutí odobrila návrh zmien v Trestnom zákone, ktorý zohľadňuje výsledky konzultácií s Európskou komisiou (EK). Okrem iného ide o úpravu trestných sadzieb pri niektorých trestných činoch. Kabinet navrhuje Národnej rade (NR) SR prerokovanie novely v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/20891492

Bratislava/Martin/Banská Bystrica 10. júla (TASR) - Nové nemocnice v Martine a Banskej Bystrici budú mať status strategickej investície. V stredu o tom rozhodla vláda.

Bratislava 10. júla (TASR) - Na nadstavbu a rekonštrukciu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice pôjde takmer 36 miliónov eur. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Nadstavba má umožniť aj rekonštrukciu budov, do ktorých sa komplexne neinvestovalo 40 rokov. Dobudovať sa majú nové priestory pre viaceré oddelenia.

Bratislava 10. júla (TASR) - Oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach sa majú zmodernizovať. Zrekonštruovať sa má pavilón VII. na Rastislavovej ulici. V stredu vláda zdravotnícke zariadenie určila ako prijímateľa peňazí z plánu obnovy na daný zámer. Modernizáciou sa má zvýšiť kvalita prostredia pre pacientov aj personál.

Bratislava/Nové Zámky 10. júla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky dostane od štátu 196.500 eur na odstránenie škôd po zatopení. Zdroje sa majú uvoľniť zo Všeobecnej pokladničnej správy. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré kabinet schválil na svojom stredajšom rokovaní.

Bratislava 10. júla (TASR) - Pri nádržiach gudrónov v bývalom závode Petrochema v Nemeckej by sa mala obstarať dočasne demontovateľná fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd (ČOV) s mechanickým čistením. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie opatrení na odvrátenie ekologickej havárie a environmentálnych škôd z Odkaliska Dubová, ktorý v stredu schválila vláda.

Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda poverila Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ako príslušný rezort pre skládku priemyselného odpadu Pod Branzovou v Hnúšti. Urobila tak na stredajšom rokovaní.

Bratislava 10. júla (TASR) - Pozostalí po advokátovi Ľubomírovi Krivočenkovi dostanú odškodnenie v sume 90.000 eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom je zmierniť nemajetkovú ujmu pozostalých formou poskytnutia finančnej náhrady. Po 30.000 eur dostane manželka a dve deti advokáta.

Bratislava/Dunajská Streda 10. júla (TASR) - Okresný úrad v Dunajskej Strede bude mať nového prednostu. Aktuálneho šéfa úradu Richarda Kmeťa na začiatku augusta nahradí Norbert Rudický. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Bratislava 10. júla (TASR) - Novou podpredsedníčkou Štatistického úradu (ŠÚ) SR bude Ľudmila Ivančíková. Vláda ju vymenovala na stredajšom zasadnutí.

Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda v stredu schválila nové pravidlá tvorby stanovísk SR k návrhom aktov Európskej únie, ktoré predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Docieliť má efektívnejšie presadzovanie národnoštátnych záujmov na pôde EÚ.

Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda SR vzala na stredajšom zasadnutí na vedomie informáciu o zaslaní vyrozumenia verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského v súvislosti s faktúrami za náklady súvisiace s tzv. povinnou štátnou karanténou.

Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda schválila stanovenie strategických priorít z cieľov a zámerov uvedených v Programovom vyhlásení vlády (PVV) SR 2023 až 2027. Urobila tak na stredajšom rokovaní.

Bratislava 10. júla (TASR) - Cvičenie INEX 6 ukázalo 17 oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie manažmentu mimoriadnych radiačných situácií. Išlo napríklad o absenciu legislatívneho určenia zodpovednosti za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vzniknutými počas udalosti alebo chýbajúce zariadenie na meranie vnútorného ožiarenia osôb. Hodnotiacu správu o vykonaní a vyhodnotení cvičenia v stredu schválila vláda. Navrhnuté opatrenia a úlohy majú šéfovia rezortov rozpracovať do konca roka.

Bratislava 10. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce rozvíjať a posilňovať zručnosti mladých talentov na poli podnikania. Taktiež poskytnúť študentom skúsenosti s reálnym podnikaním a priamy kontakt s významnými mentormi a podnikateľmi. Vláda na stredajšom rokovaní schválila, že rezort školstva bude spolugestorom jedného z opatrení Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030.

Bratislava 10. júla (TASR) - Zdravotný stav Slovákov sa výrazne nezlepšuje. Ukazovatele sa buď zlepšovali len mierne, alebo sa zhoršovali. Vyplýva to zo správy o vývoji v strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030 za vlaňajšok, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie. Rezort zdravotníctva upozornil, že podľa doterajšieho vývoja Slovensko vo viacerých oblastiach pravdepodobne nedosiahne stanovený cieľ.

Bratislava 10. júla (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič bude za svoju funkciu poberať mzdu vo výške 6114 eur. Vyplýva to z dokumentu, ktorý v stredu schválila vláda. Výška mzdy je podľa zákona o verejnom obstarávaní naviazaná na platy vedúcich iných štátnych úradov. Kubovič dostane 1,5-násobok tejto mzdy.