< sekcia Slovensko

Oxymeter je regulovaný ako zdravotnícka pomôcka

Na archívnej snímke pulzný oxymeter. Foto: TASR - Dano Veselský

Pred kúpou oxymetra či bezkontaktného teplomeru je vhodné skontrolovať si sprievodnú dokumentáciu a overiť si u svojho predajcu, či je dostupné na nahliadnutie aj vyhlásenie o zhode a EC certifikát.

Bratislava 15. septembra (TASR) - Oxymetre a bezkontaktné teplomery, ktoré sú určené pre ľudí, musia byť regulované ako zdravotnícke pomôcky. Pred ich nákupom je preto dôležité overiť si, či ide o legálny výrobok, ktorý spĺňa všetky požiadavky právnych predpisov. Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Bezkontaktný teplomer je určený na meranie telesnej teploty. Meria povrchovú teplotu tela zo vzdialenosti niekoľkých centimetrov, na meranie používa technológiu infračerveného žiarenia. Najčastejšie používané oxymetre sa nasadzujú na prst a slúžia na meranie saturácie, čiže hladiny kyslíku v krvi.

Pred kúpou oxymetra či bezkontaktného teplomeru je vhodné skontrolovať si sprievodnú dokumentáciu a overiť si u svojho predajcu, či je dostupné na nahliadnutie aj vyhlásenie o zhode a EC certifikát. "Dôkladne skontrolujte vonkajší obal, na ktorom musia byť uvedené údaje ako názov výrobku a účel jeho určenia v slovenskom jazyku, názov výrobcu, prípadne splnomocneného zástupcu, ak ide o výrobcu mimo EÚ, označenie CE so štvorčíslím, číslo šarže, katalógové, prípadne sériové číslo a rok výroby," vymenoval ŠÚKL.

V balení sa musí tiež nachádzať návod na použitie v slovenskom jazyku. V prípade, že pri kúpe oxymetra alebo bezkontaktného teplomera pacient váha, ŠÚKL odporúča poradiť sa s lekárnikom, prípadne s výdajcom zdravotníckych pomôcok. "V prípade, že sa na slovenský trh dostane zdravotnícka pomôcka, ktorá nie je originálna, prípadne nespĺňa všetky požiadavky právnych predpisov, ŠÚKL bude konať a vyvodí zodpovedajúce sankcie vyplývajúce z platných právnych predpisov," upozornil ŠÚKL.