Quantcast
< sekcia Slovensko

Inšpekcia chce zo siete škôl vyradiť súkromnú SOŠ v Dolnom Kubíne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Podľa Matúša Jarolína inšpektori zistili závažné porušenia vo viacerých oblastiach.

Dolný Kubín 12. mája (TASR) - Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) navrhla vyradiť zo siete škôl Súkromnú strednú odbornú školu v Dolnom Kubíne. Dôvodom sú chýbajúce učebné osnovy, nerešpektovanie vzdelávacích štandardov či nedodržanie normatívu pre praktické vyučovanie. TASR o tom vo štvrtok informoval vedúci kancelárie hlavnej školskej inšpektorky Matúš Jarolín.

ŠŠI v dvoch termínoch počas októbra minulého roka urobila v škole tematickú inšpekciu. Predmetom inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania žiakov v študijných odboroch a učebných odboroch v strednej odbornej škole. Podľa Jarolína inšpektori zistili závažné porušenia vo viacerých oblastiach. Konkrétne ide o nerešpektovanie vzdelávacích štandardov nezaradením niektorých predmetov, nevydanie školských vzdelávacích programov, absenciu učebných osnov a nerozpracovanie učebných osnov, prijatie žiakov do vyššieho ročníka bez prijímacej skúšky a nedodržanie normatívov pre pracoviská praktického vyučovania.

"Nejde o prvý návrh na vyradenie vyššie uvedenej súkromnej strednej odbornej školy zo Siete škôl a školských zariadení SR. Prvý návrh podali inšpektori už v roku 2017. Časť vtedy zistených nedostatkov škola odstránila, mnohé však pretrvávajú a zistené boli aj ďalšie nedostatky," priblížil Jarolín s tým, že pred dvoma rokmi ministerstvo školstva zastavilo konanie o vyradení, pretože dospeli k názoru, že dôvody na vyradenie už boli neaktuálne. Dodal, že škola konanie zdržala napadnutím zákonnosti na Krajskom súde Bratislava. Hoci žaloba bola zamietnutá, časový prestoj podľa neho spôsobil zastavenie vyradenia.

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská upozornila, že dnes v škole naďalej dochádza k závažnému porušovaniu právnych predpisov. "A to ešte vo väčšom rozsahu ako v školskom roku 2016/2017," skonštatovala. Podľa jej slov je to zlá správa pre rodičov aj žiakov. Zdôraznila, že nedostatky v riadení školy, podmienkach výchovy a vzdelávania sú znakom slabej prípravy pre vykonávanie profesie žiakov. "Veríme, že ministerstvo školstva situáciu vyrieši v zákonom stanovenej lehote 60 dní," podotkla.