< sekcia Slovensko

Systém adresného bodu prinesie využiteľnejšie dáta,ŠÚ za to ocenili

Na archívnej snímke žena vypĺňa formulár počas celoštátneho Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Foto: TASR - Pavol Zachar

Nový systém pomohol aj v lokalitách marginalizovaných rómskych komunít, v ktorých obydlia často nemajú presné identifikačné údaje.

Bratislava 22. júla (TASR) – Územná príprava Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, založená na systéme adresných bodov, priniesla neporovnateľne lepšie riešenie ako dovtedy používané sčítacie obvody. "Vzájomnou väzbou medzi štatistickými údajmi a adresným bodom vzniká ohromný dátový potenciál umožňujúci spracovanie štatistických informácií do územných jednotiek podľa želania používateľov," vysvetlila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu (ŠÚ) SR Zuzana Podmanická, ktorá je i autorkou novej metódy, ocenenou špeciálnou medzinárodnou cenou SAG (Special Achievement in GIS) za mimoriadne výsledky v oblasti využívania Geografického informačného systému (GIS).

Podmanická zdôraznila, že pri sčítaní obyvateľov je základným prvkom práve územná príprava, ktorá vymedzuje priestor, v ktorom sa má zisťovanie uskutočniť a určuje objekty, ktorých sa má týkať. Pri ostatnom sčítaní boli podkladom priestorová a databázová identifikácia všetkých objektov (obydlí), v ktorých mohli obyvatelia Slovenska v čase sčítania bývať. "Priestorovou identifikáciou sú zemepisné súradnice každého obydlia, pomocou ktorých je zobraziteľné na mape a databázovou identifikáciou je adresa každého obydlia, obsahujúca názov a kód kraja, názov a kód okresu, názov a kód obce, názov ulice, súpisné číslo, orientačné číslo,“ spresnila Podmanická.

Vysvetlila, že nový systém znamená získanie presnejších a adresnejších údajov. "V minulosti boli najmenšou štatistickou jednotkou sčítacie obvody, ktoré sa vytvárali v rámci územia obce a mali mať veľkosť okolo 400 obyvateľov. Tým, že z hľadiska územia mali tieto sčítacie obvody od 100 štvorcových metrov po niekoľko štvorcových kilometrov, pre väčšinu používateľov dát nešlo o vhodné riešenie," pripomenula Podmanická. "Prostredníctvom novej územnej prípravy boli všetky dáta zo sčítania geolokalizované na adresný bod, a tak spracovateľné do akýchkoľvek územných štruktúr," dodala

Nový systém pomohol aj v lokalitách marginalizovaných rómskych komunít, v ktorých obydlia často nemajú presné identifikačné údaje. "V rámci územnej prípravy sme vyvinuli nástroje, pomocou, ktorých sme vytvárali tzv. štatistické adresné body na objekty nespĺňajúce stavebné podmienky, ale sú obývané. Takto budeme vedieť spracovať aj údaje o takýchto typoch obydlí a tiež o obyvateľoch, ktorí v nich žijú,“ informovala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR o metóde, ktorá bola súčasťou komplexného "Informačného systému územnej prípravy pre SODB 2021".

Jeho tvorba trvajúca vyše jeden rok znamenala zadefinovanie procesov získavania a spracovania dát, vytvorenie terminológie i vývoj nástrojov pre integráciu i aktualizáciu dát s použitím najmodernejších GIS nástrojov.

Práve za inovatívne využitie mapovacích a analytických techník pri realizácii územnej prípravy na účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 dostal ŠÚ SR ocenenie od spoločnosti Esri, ktorá je globálnym lídrom v oblasti GIS.