< sekcia Slovensko

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komory

Tomáš Borec, archívna foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím štyri roky.

Bratislava 25. novembra (TASR) - Tomáš Borec končí na pozícii šéfa Slovenskej advokátskej komory (SAK). Funkcie sa vzdal k 31. decembru. Od nového roka ho v nej vystrieda bratislavský advokát Viliam Karas. Borec zostane členom predsedníctva SAK. Viliam Karas bol zároveň predsedníctvom SAK už k dnešnému dňu poverený komunikáciou za SAK. TASR to potvrdila hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

"Funkcie predsedu SAK som sa rozhodol vzdať po zrelej úvahe a po dohode s celým predsedníctvom, keďže v nadchádzajúcich voľbách nehodlám kandidovať do orgánov komory," uviedol Borec. Jeho rozhodnutie súvisí aj s pokusmi spochybňovať odbornú prácu komory poukazmi na skutočnosť, že v minulosti zastával funkciu ministra spravodlivosti. Pripomína, že bol na pozícii ako nestraník.

"Vždy som zastupoval komoru podľa najlepšieho vedomia a svedomia s cieľom čo najúčinnejšie hájiť nezávislosť advokácie a ideu právneho štátu. Riadil som sa pri tom princípmi profesionality, slušnosti a otvorenosti voči iným názorom, a to bez ohľadu na akékoľvek politické motívy," doplnil.

Zvolenie Karasa za predsedu Boreca teší. Vyzdvihol jeho morálne, ľudské a profesionálne kvality. Karas berie novú funkciu ako službu advokácii. "Sme povolanie, ktorého poslaním je pomoc," podotkol. Považuje za dôležité, aby v časoch prijímania zmien, ktoré majú veľký vplyv na advokáciu, zaznieval odborný hlas advokácie založený na jej hodnotách. "Advokátska komora musí byť aktívnym účastníkom týchto zmien a diskusií s cieľom chrániť nezávislosť advokácie, ktorá je nevyhnutným predpokladom fungovania právneho štátu," doplnil.

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím štyri roky. Advokáti volia deväť členov predsedníctva a troch náhradníkov, samotné predsedníctvo si spomedzi seba vyberá väčšinou hlasov predsedu. Nový predseda povedie komoru do nasledujúcej konferencie advokátov v júni 2021.