Quantcast
< sekcia Slovensko

M. Vášáryová preberá žezlo Štúrových nástupkýň, chce akciu v Budapešti

Magda Vášáryová v TABLET.TV. Foto: TABLET.TV

Predsedníčkou najstaršieho ženského spolku na Slovensku je bývalá veľvyslankyňa a dnes nezávislá poslankyňa Magda Vášáryová. Pri príležitosti Roka Ľ. Štúra pre TABLET.TV priblížila jeho novú víziu.

Bratislava 10. marca (Teraz.sk) – Rozhodnutie vlády nazvať pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra rok 2015 Rokom Ľudovíta Štúra bolo správne, v rámci jednotlivých aktivít však mali dostať väčší priestor mimovládne organizácie a mal byť viac posilnený jeho medzinárodný rozmer. Pre TABLET.TV to uviedla bývalá veľvyslankyňa, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a v súčasnosti nezávislá poslankyňa Magda Vášáryová.

Pripomenula, že Ľudovít Štúr nadväzoval na diela nemeckých filozofov, najmä Johanna Gottfrieda von Herdera, čo by bolo možné využiť pri prezentácii Štúrovho roka v Nemecku. „Bolo by dôležité urobiť niečo v Budapešti. Veď Štúr bol predsa poslancom uhorského snemu,“ pripomenula.

Sama je predsedníčkou organizácie, ktorú 2. júna 1869 založili štúrovci, najstaršieho ženského spolku na Slovensku, Živeny. „Áno, je to veľký batoh na mojich pleciach a musím sa priznať, že som dlho rozmýšľala nad tým, či prijmem ponuku predstaviť sa živeniarkam a požiadať ich o dôveru,“ povedala pre TABLET.TV.

„Mala som niekoľko motivácií a jedna z nich bola aj kontinuita toho zápasu a snahy Eleny Maróthy - Šoltésovej, Terézie Vansovej, Ľudmily Podjavorinskej,“ konštatuje Vášáryová.Dodáva, že v Živene sú veci, ktoré treba modernizovať, ale v mnohom sa dá nadviazať na 145 ročnú históriu spolku. „Chcem priamo nadviazať na veľkú osobnosť slovenskej kultúry akou je pani Elena Maróthy – Šoltésová,“ uviedla poslankyňa.

„Sme rovnoprávnymi občiankami čo sa týka dikcie zákona. Ale máme o 19,8 percenta nižšie platy ako muži na tých istých pozíciách. Máme problém zviazať kariéru s výchovou detí,“ pripomína, že ani 145 rokov po založení Živeny nie je postavenie ženy v spoločnosti úplne rovnoprávne.

„A k tomu prichádzajú úplne nové kultúrno – civilizačné témy. Ako sa postavíme k in vitro, ako sa postavíme ku génovej terapii zárodkov?,“ pýta sa. Dodáva, že napríklad pri poslednom referende sa k problémom rodiny vyjadrovali všetky možné subjekty ale hlas žien ako takých nezaznel.

Živena podľa Vášáryovej pripravuje programovú konferenciu, na ktorej chce členky požiadať o mandát, aby mohla pripravovať stanoviská spolku aj k takýmto citlivým témam. „Hlas demokraticky zmýšľajúcich žien musí byť na Slovensku počuť,“ zdôraznila.

Na otázku, či môže potvrdiť informácie, podľa ktorých už v roku 2016 nechce kandidovať do parlamentu, odpovedala kladne. „Nie je celkom dobre možné spojiť politickú pozíciu s vedením dvoch silných mimovládnych organizácií,“ poznamenala Vášáryová, ktorá popri Živene vedie aj Inštitút pre kultúrnu politiku.