Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. jún 2024Meniny má Alojz
< sekcia Slovensko

Ťažba zlata v Detve (zatiaľ) v nedohľadne

Foto: PPS Group

Pripravovaná ťažba zlata v lokalite Biely vrch dostala nateraz červenú.

Bratislava 15. februára (TERAZ.sk - OTS) - Proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu, ktorým bol určený dobývací priestor Detva v lokalite Biely vrch totiž podali námietky viacerí účastníci konania. O námietkach bude rozhodovať Hlavný banský úrad. Hlavný banský úrad bude mať možnosť prihliadnuť na nespokojné hlasy obyvateľov regiónu (proti ťažbe sa vyjadrilo viac ako 11.000 obyvateľov), ako aj nesúhlasné stanovisko obcí Dúbravy a Detva.

Prioritou je zdravé životné prostredie
Pripravovaná ťažba zlata kyanidovou metódou v lokalite Biely vrch v Detve môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Hrozby pri využívaní technológie kyanidového lúhovania sú všeobecne známe. Preto je tento spôsob zakázaný vo viacerých krajinách napr. aj v USA, Nemecku či Českej republike.

Na Slovensku sú nastavené prísne pravidlá pre použitie kyanidového lúhovania. Hlavné slovo majú obce, ktoré musia túto technológiu povoliť. Obce, v katastri ktorých má ťažba zlata na Bielom vrchu prebiehať, už avizujú, že takýto súhlas nevydajú. Navyše, ťažbu zlata kyanidom nepodporuje ani minister životného prostredia.

Pavol Šimkovič, generálny riaditeľ PPS Group (ktorý je najvýznamnejší zamestnávateľ v regióne) oceňuje, že Banskobystrický samosprávny kraj tiež podporuje ochranu životného prostredia.

Ohrozené sú pracovné miesta
Existuje riziko, že možné zhoršenie kvality životného prostredia vplyvom povrchovej ťažby zlata (prašnosť, hluk, otrasy) bude mať negatívny vplyv i na zamestnanosť v regióne. Spomínané negatívne javy ako prašnosť, hluk apod. by totiž mohli výrazne negatívne vplývať napr. na činnosť roľníkov a družstiev, na chov dobytka a oviec. Ohrozené sú tiež spoločnosti, ktoré ponúkajú služby v oblasti cestovného ruchu. Pýcha regiónu, CHKO Poľana (známa vzácnymi biotopmi) tak z pohľadu cestovného ruchu dostane ďalšiu ranu. Veď kto bude zvedavý na obrovské haldy hlušiny a kráter hlboký 250 metrov? Ten tenučký potôčik turistov sa ešte viac stenčí. A namiesto rozvoja cestovného ruchu a využitia potenciálu panenskej prírody nám ostanú oči pre plač.

V posledných rokoch pravidelne počúvame o poklese zamestnanosti a problémoch podnikov vôbec prežiť. Výnimkou je tradičný strojársky podnik PPS Group z Detvy (známy tiež z minulosti ako Podpolianske strojárne Detva). Iba za posledné dva roky PPS Group investoval takmer 9 mil. € (270 mil. Sk) do nových, moderných technológii. Tie majú podniku priniesť nové zákazky. Pavol Šimkovič z PPS Group je presvedčený, že Banskobystrický samosprávny kraj podporuje rozvoj zamestnanosti v regióne a tak sa stará o to, aby obyvatelia mali prácu a nádej na slušnú životnú úroveň. Ostatne, rozvoj zamestnanosti patrí aj medzi priority vlády Slovenskej republiky.