Quantcast
< sekcia Slovensko

Technické univerzity v Bratislave a Košiciach majú certifikáty EUR-ACE

Na snímke vpravo prezident ZSVTS Dušan Petráš a vľavo dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave Stanislav Unčík počas odovzadania EUR-ACE certifikátu 7. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Certifikáty im udelil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Bratislava 7. septembra (TASR) - Štyri fakulty dvoch slovenských technických univerzít dnes získali prvé certifikáty EUR-ACE, ktoré potvrdzujú, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy. Certifikáty im udelil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), ktorý v júni získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných programov podľa kritérií ENAEE - Združenia európskych akreditačných agentúr. Informovali o tom predstavitelia ZSVTS na dnešnom slávnostnom odovzdávaní EUR-ACE v Bratislave.

Certifikáty EUR-ACE dnes získali dve pracoviská Slovenskej technickej univerzity Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Stavebná fakulta. Z Technickej univerzity Košice (TUKE) uspeli Stavebná fakulta a Strojnícka fakulta. Certifikáty EUR-ACE sú platné päť rokov.

"Medzinárodná akreditácia nezávislou inštitúciou mala v prípade štyroch pilotných fakúlt medzinárodný charakter, posudzovatelia zo Švajčiarska, Poľska či Portugalska neboli prepojení s naším prostredím. Jej najväčší význam je v tom, že zvolené štyri študijné programy na štyroch fakultách sú podľa akreditácie porovnateľné s obdobnými študijnými programami v Európskej únii (EÚ)," zhodnotil prezident ZSVTS Dušan Petráš.

Pripomenul, že na rozdiel od akreditácie komisiou pri vláde SR je zmyslom EUR-ACE ukázať, či sú školy kompatibilné s podobnými univerzitami a programami v zahraničí, a zamerať sa na procesy v rámci fakulty. "Ako prebieha výučba v nadväznosti na laboratórnu a výpočtovú techniku, ako je prepojená s praxou, akým spôsobom je možné získať uplatnenie na trhu práce," dodal a vyjadril nádej, že aj získané certifikáty ako známka kvality pomôžu technickým vysokým školám zastaviť pokles záujmu o štúdium na nich.

"Absolvovali sme všetky akreditácie našej akreditačnej komisie. Táto je o to dôležitejšia, že je medzinárodná. Boli sme veľmi radi, že nás prezident ZSVTS oslovil a vybral náš najširší študijný bakalársky program Pozemné stavby a architektúra. Hodnotím to ako veľmi prínosné a verím, že keď má teraz ZSVTS možnosť akreditovať ďalšie programy, budeme sa o to uchádzať. Študenti a absolventi získajú možnosť širšieho uplatnenia v rámci Európy, pretože budú mať punc európskej certifikácie," uviedol dekan Stavebnej fakulty TUKE Vincent Kvočák.

Značka EUR-ACE je Európskou komisiou zahrnutá medzi “European Quality Labels”. Garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu, zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu a potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre budúce zamestnanie.

Akreditačné centrum ZSVTS sa stalo 14. akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať EUR-ACE certifikáty technickým študijným programom na Slovensku aj v Európe.