< sekcia Slovensko

Tento rok sa zaznamenalo 68 prípadov mimoriadneho znečistenia vôd

Na archívnej snímke rybár zbiera uhynuté ryby pri Trnavej Hore neďaleko Žiaru nad Hronom 26. júla 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Medzi najčastejšie príčiny patrili dopravné havárie, nedostatočná údržba a podceňovanie zlého technického stavu zariadení, či zlé technické riešenia v rôznych priemyselných prevádzkach.

Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zaznamenala v prvom polroku 95 podozrení na mimoriadne zhoršenie kvality vôd. Až 68 naplnilo skutkovú podstatu mimoriadneho zhoršenia kvality vôd podľa vodného zákona, priblížila pre TASR hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

Vlani dostala inšpekcia 226 podnetov a v 143 prípadoch konštatovala naplnenie skutkovej podstaty mimoriadneho zhoršenia kvality vôd. Najčastejším dôvodom ich vzniku bol únik ropných látok. Medzi najčastejšie príčiny patrili dopravné havárie, nedostatočná údržba a podceňovanie zlého technického stavu zariadení, či zlé technické riešenia v rôznych priemyselných prevádzkach, ako aj nedovolené zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami predstavovalo 28 prípadov.

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie, alebo ohrozenie kvality vôd, spôsobené nedovoleným vypúšťaním odpadových vôd, respektíve únikom znečisťujúcich látok do vodného toku alebo do pôdy, čo následne kontaminuje spodné, či povrchové vody. Aktuálne SIŽP rieši prípad znečistenia rieky Hron, ktoré spôsobilo hromadný úhyn rýb.