Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. jún 2023Meniny má Žaneta
< sekcia Slovensko

Tkanivá z tiel zomretých Slovákov končili v Nemecku

Medzi krajiny s implicitným súhlasom pri odberoch orgánov, tkanív a buniek patrí i Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Bulharsko, Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Rakúsko, Španielsko.

Bratislava 10. mája (TASR) - Tkanivá odobraté z tiel niektorých zomretých Slovákov, ktorí sa dostali do pitevní Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), končili v zahraničí, konkrétne v Nemecku.

Úrad mal donedávna uzatvorenú zmluvu so súkromnou spoločnosťou Tissue Research Institute, na základe ktorej jej oznamoval vhodných darcov a spolupracoval s ňou pri odbere tkanív. Úrad však tvrdí, že spoločnosť napriek dohode neponúkala a nepoužívala tkanivá prednostne na Slovensku. Odhaliť to mala kontrola, pre zmluvu prišiel o miesto riaditeľ odboru súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk Tibor Bokor.

Vo februári a marci tohto roka úrad vykonal kontrolu dodržiavania právnych predpisov a zmluvných podmienok so spomínanou spoločnosťou. "Bolo zistené nedodržiavanie zmluvnej podmienky týkajúcej sa distribúcie tkanív, konkrétne, že tkanivá neboli prednostne ponúknuté a použité na Slovensku. Úrad však nemá kompetenciu kontrolovať možný vývoz a predaj tkanív do zahraničia. Kontrola tohto procesu je v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová.

Spoločnosť však odmieta, že by túto podmienku nedodržiavala a poukazuje na to, že úrad jej zmluvu vypovedal ešte pred kontrolou, ktorej výsledky doteraz nemá, ako aj na to, že vlaňajšia kontrola, ktorú úrad realizoval spolu s ministerstvom, problémy neukázala.

Ministerstvo po svojej hovorkyni Zuzane Čižmárikovej odkázalo, že ak má niekto vedomosti o prípadnom porušovaní právnych noriem v súvislosti s odberom tkanív, mal by sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Úrad v tomto smere zvažuje svoje možnosti. Ako ďalej poznamenala pre TASR Čižmáriková, povolenie na takúto činnosť sa vydáva po splnení podmienok. Pripustila, že legislatívny problém v takýchto prípadoch nebýva, skôr morálny.

Poukázala na to, že úrad o tomto probléme ministerstvo neinformoval. Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Richard Raši hovorí, že ak je v zákone problém, treba dať návrh na jeho úpravu. Odbery možno vykonávať len na účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele, pričom zákon výslovne zakazuje vykonávanie odberov s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu.

Konateľ spoločnosti Tissue Research Institute Peter Végh pre TASR reagoval, že tkanivá najprv zaevidovali do systému slovenského centra orgánových transplantácií a až keď si ich na Slovensku nikto nevyžiadal, ponúkli ich na spracovanie do Nemecka. Čakať mali minimálne dva mesiace. Spoločnostiam v takomto prípade bývajú uhradené náklady spojené s odberom. "To je všetko, čo sme za to dostali," skonštatoval Végh s tým, že celý tento proces je pod dohľadom štátu, ako aj nemeckého úradu pre dohľad. Do budúcna plánujú spolupracovať so štátnym tkanivovým centrom v Košiciach.

Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých právna úprava ustanovuje implicitný súhlas na odber orgánov, tkanív alebo buniek z tiel mŕtvych darcov. "To znamená, že každá zomretá osoba je potenciálnym darcom, pokiaľ počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy," vysvetlila Muchová. Medzi krajiny s implicitným súhlasom pri odberoch orgánov, tkanív a buniek patrí tiež napríklad Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Bulharsko, Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Rakúsko, Španielsko.

"Z tiel mŕtvych darcov sa odoberajú napríklad kožné, osteoartikulárne a spojivové tkanivá," priblížila Muchová. V súčasnosti má úrad uzavreté zmluvy o takejto spolupráci so štátnymi nemocnicami v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Zmluvu s Tissue Research Institute, ktorú uzavrel úrad pod vedením bývalého šéfa Richarda Demoviča v marci 2009, už vypovedal.

Spoločnosť Tissue Research Instite sa podľa údajov v obchodom registri okrem iného venuje prevádzkovaniu "zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: tkaninové zariadenie, v rozsahu činnosti: dlhodobého alebo krátkodobého uchovávania, odoberania, testovania, spracovania, konzervovania, balenia, skladovania, distribúcie, v rozsahu odborného zamerania: autológne bunky, kostné tkanivo, spojivá, väzivá, chrupky". Oficiálne sídli v Limbachu na rovnakej adrese ako spoločnosť Life Star Emergency. Tá prevádzkuje okolo 20 bodov záchrannej zdravotnej služby. Podľa Végha má však v skutočnosti sídlo v bratislavskej Nemocnici Sv. Michala. Firmy spája jeden spoločník.

Výkon prehliadok mŕtvych tiel a výkon pitiev na území SR patrí do pôsobnosti ÚDZS. "Za účelom umožnenia realizácie odberov na zákonom stanovený účel na pracoviskách úradu uzatvára úrad s tkanivovými zariadeniami zmluvy o spolupráci. Ich predmetom je oznámenie vhodného potenciálneho darcu a poskytnutie súčinnosti pri realizácii odberu," doplnila Muchová. Végh odmietol, že by spoločnosť mala dosah na to, u koho sa pitva urobí.