< sekcia Slovensko

Mesto Trenčín odhaduje, že zber bioodpadu v určitom rozsahu zvládne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Príspevok z Environmentálneho fondu, ktorý v júni mesto dostalo, chce použiť na nákup košíkov do domácnosti a kompostovateľných vreciek.

Trenčín 6. augusta (TASR) - Mesto Trenčín by malo v určitom rozsahu zber kuchynského bioodpadu od začiatku budúceho roka zvládnuť. Odhaduje to miestna radnica, ktorá v tejto súvislosti už rozbehla procesy na zabezpečenie tejto novej povinnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.

"Povinnosť zavedenia zberu kuchynských odpadov od 1. januára 2021 evidujeme a robíme všetko pre to, aby sme ju dokázali v maximálnej možnej miere splniť," skonštatovala Ságová.

Samospráva podľa nej od začiatku roka skúmala všetky možnosti, vyhodnocovala spôsoby zberu z ekonomického hľadiska a v súčasnosti má rozbehnuté procesy tak, že by splnenie tejto povinnosti mala v určitom rozsahu zvládnuť.

"Keďže máme zavedený už zber zelených bioodpadov, vieme naň nadviazať systém zberu kuchynských odpadov, preto nevyhnutne nemusíme riešiť verejné obstarávanie," priblížila ďalej Ságová.

Rovnako vie mesto podľa nej využiť existujúce podmienky na uloženie takéhoto odpadu. "So zberovou spoločnosťou riešime len novú položku hygienizácie. V úvode sa budeme orientovať prioritne na kuchynské odpady rastlinného pôvodu. Určite však s napätím očakávame aj sľubovanú vyhlášku, ktorá, veríme, že nám pripravovaný systém potvrdí," doplnila.

Príspevok z Environmentálneho fondu, ktorý v júni mesto dostalo, chce použiť na nákup košíkov do domácnosti a kompostovateľných vreciek. "Radi by sme spojili odovzdávanie košíkov do domácností s masívnejšou priamo cielenou kampaňou, aby sme občanov naučili, ako tento odpad triediť, aby sme dosiahli čo najpriaznivejšie výsledky," uzavrela Ságová.

Od 1. januára 2021 by mali obce a mestá zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Cieľom opatrenia je eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Pri skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 percentách územia SR, je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v utorok (4. 8.) navrhlo odloženie termínu spustenia povinnosti, argumentuje nepripravenosťou samospráv i samotného systému triedeného zberu, poukazuje pritom na to, že nie je doriešené nielen technické zabezpečenie zberu, ale i prevoz a zhodnotenie bioodpadu. Envirorezort od termínu ustúpiť nechce, poukazuje pritom na to, že ide o dlhodobo odkladaný záväzok, ktorý Slovensko neplnilo, myslí si tiež, že samosprávy sa na túto novú povinnosť mohli pripravovať. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Juraj Smatana však deklaruje, že rezort nebude pokutovať obce, ktoré zdokladujú, že sa snažia plniť svoje povinnosti.