< sekcia Slovensko

Turany a Gabčíkovo budú vyhlásené za mestá

Na snímke starosta Gabčíkova Iván Fenes. Foto: TASR/Michal Svítok

Na Slovensku je v súčasnosti 138 miest.

Bratislava 21. októbra (TASR) - Po pätnástich rokoch sa rozšíri počet miest na Slovensku. Vláda dnes rozhodla, že takýto štatút získajú hneď dve obce - Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda a Turany v okrese Martin. Národnej rade SR odporučila, aby ich vyhlásila za mestá. Podľa zákona tak zákonodarný zbor môže učiniť vždy k 1. januáru.

Minister vnútra Robert Kaliňák odôvodnil, že obce splnili podmienky, ktoré ukladá zákon. Jednou z nich je veľkostné kritérium, najmenej 5000 obyvateľov, čo spĺňa iba Gabčíkovo, ktoré ku koncu roka 2014 evidovalo 5397 obyvateľov. Turany mali k tomuto dátumu 4332 obyvateľov.

Podľa ministerstva je možné stotožniť sa so žiadosťou aj pre to, že v obci je stúpajúci trend počtu obyvateľov. Turany patria k obciam, ktoré sa stali prirodzenými centrami a strediskami regionálneho významu. Rovnako ako Gabčíkovo zabezpečujú služby i pre obyvateľov okolitých obcí, majú zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami a aspoň v časti územia je mestský charakter zástavby, čo sú ďalšie zákonné podmienky.

Robert Kaliňák po zasadnutí kabinetu priblížil, že žiadosti obcí sú staršieho dáta. Vláda sa im teraz rozhodla vyhovieť, aby ich súčasný parlament mohol ešte pred koncom svojho funkčného obdobia prerokovať na poslednej tohtoročnej schôdzi. Okrem Gabčíkova a Turian ministerstvo eviduje ešte žiadosť Plešivca. Podľa Kaliňáka si však obec nie je svojou kandidatúrou istá. "Diskutovali sme s pani starostkou a chceme, aby to ľudia ešte raz zhodnotili," uviedol.

Minister v prípade žiadosti Gabčíkova nevidí súvis s tým, že na jej územie umiestnil štát dočasných rakúskych azylantov proti vôli obyvateľov obce vyjadrenej v miestnom referende. Vysvetlil však, že pri tejto príležitosti rokoval so starostom obce, ktorý sa zmienil, že by bol rád, keby ich kandidatúra uspela. "Štatút mesta neprináša so sebou nejaké zásadnejšie výhody. Nie je to nič viac ako status a z tohto pohľadu som rád vyšiel v ústrety," doplnil.

Na Slovensku je v súčasnosti 138 miest. Naposledy boli vyhlásené za mestá v roku 2001 obce Šaštín–Stráže a Krásno nad Kysucou. Gabčíkovo a Turany sa pokúšajú stať mestami už dlhšie obdobie. V Gabíčkove schválilo zastupiteľstvo žiadosť v roku 2010 a v Turanoch v roku 2009. Žiadosti vláde teraz odporučili príslušné okresné úrady a dotknuté ministerstvá.

Gabčíkovo bolo vždy hraničnou obcou a križovatkou s Maďarskom. Dnešný názov dostalo po roku 1948 a dnes je známe najmä vodnou elektrárňou na Dunaji. Ministerstvo vnútra skonštatovalo, že pre svoj spádový obvod zastáva dôležitú funkciu z hľadiska ekonomického a urbanistického rozvoja, občianskej a technickej vybavenosti. Perspektívna demografická situácia je aj v tejto obci na juhu Slovenska, kde územný plán predpokladá do roku 2040 nárast počtu obyvateľov o zhruba 4000.

Turany už v minulosti patrili k najvýznamnejším sídlam v Turci. Mestské výsady im boli podľa dobovej listiny udelené v roku 1397. Obec je zložená z dvoch celkov oddelených od seba železničnou traťou. V staršej, pôvodnej časti prevažuje zástavba rodinných domov. Južná časť má mestský charakter s prevládajúcou výškovou hromadnou zástavbou. V súčasnom období sa tu rozmáha individuálna výstavba rodinných domov. V materiáli ministerstva sa konštatuje, že mladí stavebníci nepochádzajú len z obce, ale aj zo širokého okolia, čo sa priaznivo odzrkadlí na budúcom demografickom vývoji obce.