Quantcast
< sekcia Slovensko

Učitelia považujú video hodiny rezortu školstva za potrebný krok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ministerstvo školstva tvorí databázu 1000 video hodín pre žiakov základných škôl.

Bratislava 26. novembra (TASR) – Aktivitu video hodín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vníma Slovenská komora učiteľov (SKU) ako potrebný, ale malý čriepok v obrovskej mozaike problémov vzdelávania na Slovensku. Pre TASR to uviedla viceprezidentka SKU Soňa Puterková.

SKU tvrdí, že stále je v školstve množstvo závažných nevyriešených problémov. "Ako sú tisíce detí bez prístupu k vzdelaniu, chýbajúca podpora detí a rodín v riziku, nie je zverejnený metodický pokyn na hodnotenie žiakov, deviataci a maturanti nevedia jasne, čo ich v najbližšom polročnom hodnotení a na prijímacích pohovoroch a maturitách čaká," priblížila Puterková.

Učitelia sa podľa jej slov počas dlhých rokov, ale najintenzívnejšie počas tohtoročného dištančného vzdelávania, naučili na svojich hodinách využívať rôzne zdroje, ktoré internet ponúka. "Ponuka zo strany štátnych organizácií, ktoré im majú poskytovať metodickú podporu, je doteraz veľmi slabá. Je preto dobré, že ministerstvo v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a s učiteľmi z praxe vytvorili vlastné videá, čo vnímame ako prvý krok ku skvalitneniu a rozšíreniu ponuky podporných materiálov pre učiteľov a študentov," uviedla Puterková. Ako doplnila, môžu sa nimi inšpirovať začínajúci učitelia, môžu pomôcť spestriť vyučovacie hodiny alebo vzdelávať študentov bez prístupu k online vzdelávaniu. "Mali by byť užitočným základom, od ktorého by sa tieto inštitúcie mohli posunúť smerom k vytvoreniu dostatku moderných, kvalitných metodických nástrojov vo viacerých predmetoch, definovaných v štátnom vzdelávacom programe," dodala.

Ministerstvo školstva tvorí databázu 1000 video hodín pre žiakov základných škôl. Na hodinách pracujú učitelia z celého Slovenska a postupne budú zverejňované. Ide o krátke hodiny, kde učitelia z celého Slovenska vysvetľujú kľúčové učivo. Video hodiny sú doplnené o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení školy alebo v prípade choroby žiaka. Aktuálne sú k dispozícii už prvé video hodiny z predmetov slovenský jazyk a matematika. Postupne majú pribudnúť ja videá s učivom z predmetov ako sú fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka.