< sekcia Slovensko

Učitelia pri uzatváraní známok kladú dôraz na celý polrok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Polročné vysvedčenia si žiaci prevezmú v posledný januárový deň.

Bratislava 23. januára (TASR) – Viacerí učitelia, ktorí počas tohto týždňa uzatvárajú žiakom známky na polročných vysvedčeniach sa zhodli, že pri hodnotení kladú dôraz najmä na ich prácu v priebehu celého polroka. Ako pre TASR uviedli učiteľky z rôznych škôl na Slovensku, opravovanie známok na poslednú chvíľu veľmi neuznávajú a využívajú ho najmä v prípade, keď nie je známka jednoznačná.

Trojica učiteliek anglického jazyka a informatiky zo Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici pre TASR potvrdili, že žiakov hodnotia priebežne v priebehu celého polroka, ale ponúkajú im aj možnosť opravy na poslednú chvíľu. Tvrdia, že keď vidia, že žiak v priebehu roka nepracoval, tak si známku opraviť nemôže. Ak tak však robil, túto možnosť môže využiť.

S príchodom polroka stúpa snaha žiakov opraviť si výsledné známky z viacerých predmetov, jedným z nich často býva aj slovenský jazyk a literatúra. "Pri výslednej kvalifikácii zohľadňujem celoročnú snahu a prácu žiakov. Ide o komplexné hodnotenie písomného a ústneho prejavu, prípravy na vyučovanie a aktivity na hodinách," povedala pre TASR Ivana Lainczová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade. Ako doplnila, známka z tohto predmetu zahŕňa v sebe tri zložky, a to jazyk, literatúru a sloh. "Ja osobne dávam žiakom možnosť opraviť si známku, ak je to možné a pohybujú sa niekde na pomedzí dvoch známok," dodala.

Jedna z matematikárok na Základnej škole na Spojovej ulici v Banskej Bystrici pre TASR potvrdila, že čo sa týka známok z matematiky, kladie dôraz na prácu žiakov počas celého polroka. "Pre mňa je dôležité, aby žiak pracoval celý polrok, nie len vtedy, keď je koniec roka. Preto nedávam žiakom možnosť opravovať si známky, robím to len v prípade, ak nie je známka jednoznačná," uzavrela.

Polročné vysvedčenia si žiaci prevezmú v posledný januárový deň. Prázdniny budú v piatok 1. februára. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v pondelok 4. februára.