Quantcast
< sekcia Slovensko

ÚDZS odmieta tvrdenia ZP Dôvera o šikanóznom postupe

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok

Poisťovňa deklarovala podniknutie právnych krokov aj v súvislosti s nevydaním súhlasu na vymenovanie Martina Kultana za člena predstavenstva Dôvery.

Bratislava 10. mája (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) odmieta tvrdenia zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera o nezákonnom a šikanóznom postupe voči nej. Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Monika Hudecová. Zopakovala, že vlastné imanie zdravotnej poisťovne je nadhodnotené.

"Úrad považuje za potrebné odmietnuť nedôvodné tvrdenia ZP Dôvera, zároveň nepovažuje za vhodné, aby regulovaný subjekt takto oznamoval verejnosti svoje názory na prebiehajúce konania, ktoré dbajú aj na to, aby integrita a spoľahlivosť zástupcov zdravotnej poisťovne bola pre zabezpečenie verejného záujmu kľúčová," zdôraznila hovorkyňa. Úlohou regulátora je podľa jej slov predovšetkým ochrana verejného záujmu v rámci uplatňovania zákonom zverených kompetencií.

Ako ďalej uviedla, úrad postupuje v konaní proti zdravotnej poisťovni výlučne v súlade s platnou legislatívou a svojimi kompetenciami, ktoré mu z nej vyplývajú. "V prípade, ak má regulovaná zdravotná poisťovňa za to, že dochádza k porušeniu jej práv, má k dispozícii právne prostriedky ochrany," doplnila.

Predstavitelia zdravotnej poisťovne hovorili na pondelkovej (9. 5.) tlačovej konferencii o ich cielenej škandalizácii. "Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Tieto orgány a osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu," reagovala hovorkyňa úradu. Odmietla aj tvrdenia "o údajnom zneužívaní právomoci verejného činiteľa či o údajnom ohrození daňového tajomstva".

Poisťovňa deklarovala podniknutie právnych krokov aj v súvislosti s nevydaním súhlasu na vymenovanie Martina Kultana za člena predstavenstva Dôvery. "Zákon kladie na tieto osoby veľmi prísne kritériá, ktorých splnenie kontroluje úrad. Ak má úrad dôvodné pochybnosti o splnení zákonných podmienok, je namieste obozretný postup úradu. Úrad v takom prípade postupuje výlučne nestranne a v súlade s jeho zákonnými kompetenciami," vyhlásila Hudecová.

Zdravotné poisťovne podľa jej slov podliehajú dohľadu, lebo vykonávajú činnosť vo verejnom záujme a hospodária pri nej s verejnými prostriedkami. A preto poistný kmeň nie je majetkom verejnej zdravotnej poisťovne.

Úrad tiež trvá na tom, že zdravotná poisťovňa má nadhodnotený poistný kmeň takmer o 145 miliónov eur, s čím Dôvera nesúhlasí. "Podľa názoru úradu, ktorý má vo výlučnej kompetencii vykonávať dohľad nad zdravotnými poisťovňami, je tým nadhodnotené aj vlastné imanie poisťovne, tento názor je založený najmä na ustálenej judikatúre či už Najvyššieho súdu SR, alebo Súdneho dvora EÚ," dodala s tým, že na to upozornil aj nezávislý audítor.

ZP Dôvera sa na pondelkovej tlačovej konferencii sťažovala na šikanu a možný nezákonný postup zo strany štátnych orgánov. Poukazovala pritom na aktivity Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Finančnej správy SR a orgánov činných v trestnom konaní. Avizovala preto právne kroky na svoju ochranu.