Quantcast
< sekcia Slovensko

ÚHP odporúča v zmluve na pásovú techniku definovať prevádzkové náklady

Na archívnej snímke zo 6. septembra 2018 ukážka streľby z prototypu bojového obrneného vozidla 8x8. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Slovensko nakúpi od Švédska v prvej fáze 152 pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel CV9035 za vyše 1,6 miliardy eur.

Bratislava 29. júna (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča ministerstvu obrany v zmluve na pásovú techniku zaviazať dodávateľa k maximálnej cene za údržbové práce a prevádzkové náklady. Navrhuje tiež zosúladiť dlhodobý investičný plán s návrhom rozpočtu a dlhodobou ekonomickou prognózou. Vyplýva to z júnovej štúdie uskutočniteľnosti, ktorú zverejnil na svojom webe. Obstaranie pásovej techniky za 1,6 miliardy eur v utorok (28.6.) schválila vláda.

"Plánované nákupy 8x8, pásových vozidiel a ďalšej techniky môžu v rokoch 2022 až 2028 zvýšiť obranné výdavky Slovenska nad dve percentá HDP. Len s kvalitným investičným plánom sa dajú realisticky naplánovať projekty, jeho zverejnenie pripravujú všetky sektory," upozornil útvar na sociálnej sieti.

Po dohodnutí zmluvných podmienok pred podpisom zmluvy by tiež mali aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti o poznatky získané počas prípravy projektu, následne by ju malo predložiť na hodnotenie Ministerstvo financií SR.

Pre ďalšie fázy prípravy projektu bude treba tiež aktualizovať alebo vypracovať plán budovania ťažkej mechanizovanej brigády vrátane vyčíslenia jeho nákladov, tvrdí ÚHP. "Čo všetko na jej vybudovanie budeme potrebovať, nevieme z pôvodnej verzie z roku 2018 vyčítať, pretože je neaktuálna. Dôkazom je napríklad navýšenie počtu nakupovaných pásových vozidiel s cieľom priblížiť sa štandardom NATO," komentoval útvar na sociálnej sieti.

ÚHP tiež konštatuje, že projekt zodpovedá hlavnej priorite ozbrojených síl a záväzku SR voči NATO vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu a mal by mať najvyššiu prioritu v plánoch MO SR najmenej od roku 2017. Upozorňuje tiež, že investičné náklady sú nižšie ako pôvodný odhad.

Slovensko nakúpi od Švédska v prvej fáze 152 pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel CV9035 za vyše 1,6 miliardy eur.