< sekcia Slovensko

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôd

Na snímke budova Univerzity Komenského v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR Dano Veselský

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú spoločenskú a odbornú diskusiu.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Akademický senát Univerzity Komenského (AS UK) a vedenie UK vyjadrujú zásadný nesúhlas s navrhovaným okliešťovaním akademických práv a slobôd, ktoré je formulované v dokumente Moderné a úspešné Slovensko zverejnenom Ministerstvom finacií SR. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

"AS UK a vedenie UK sa kategoricky ohradzujú proti zámeru obmedziť základné akademické práva a slobody, ktorých najvlastnejším prejavom je autonómne fungovanie akademickej samosprávy," uvádza sa vo vyhlásení AS UK a vedenia UK. Tvrdia, že samosprávne princípy riadenia a fungovania vysokých škôl treba chrániť, zveľaďovať a rozumne posilňovať. "Práve tieto princípy sú totiž zárukou humanizmu, altruizmu i ochrany ľudskej dôstojnosti v procese poznávania, vzdelávania a výskumu," píše sa v ich spoločnom vyhlásení.

Zároveň sa AS UK a vedenie najväčšej slovenskej univerzity pripájajú k vyhláseniam troch najvyšších predstaviteľov UK (predsedníčky AS UK, predsedu Správnej rady UK a rektora UK), Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl. AS UK a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú spoločenskú a odbornú diskusiu o podobe zachovania akademických práv a slobôd, ako aj o účinných prostriedkoch zvýšenia úrovne univerzitného vzdelávania a vedeckého výskumu na Slovensku a ich zapracovania do zámerov vytýčených v dokumente Moderné a úspešné Slovensko.