< sekcia Slovensko

UK, STU a SAV podpísali memorandum o spolupráci v oblasti vedy

Na snímke sprava rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Miroslav Fikar, rektor Univerzity Komenského (UK) Marek Števček a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík počas tlačovej konferencie po podpísaní Memoranda o spolupráci v oblasti vedy a výskumu medzi UK, STU a SAV v Bratislave 24. júna 2019. Foto: TASR Pavel Neubauer

Cieľom podpísanej dohody je tvorba špičkovej vedy, konkurencieschopnej vo svetovom meradle.

Bratislava 24. júna (TASR) - Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Slovenská akadémia vied (SAV) uzavreli v pondelok memorandum o spolupráci v oblasti vedy na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Memorandum podpísali rektor UK Marek Števček, rektor STU Miroslav Fikar a predseda SAV Pavol Šajgalík.Cieľom podpísanej dohody je tvorba špičkovej vedy, konkurencieschopnej vo svetovom meradle. Dve najsilnejšie univerzity a akadémia vied vytvoria vedecký klaster s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti.

"Poslaním vedeckého klastra bude najmä pozdvihnúť národný a medzinárodný profil inštitúcií a získať mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov, ako aj investície. Svoje aktivity budú koordinovať, aby spolu tvorili špičkovú vedu porovnateľnú so svetom, a aby podporili spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny," uviedol rektor UK Marek Števček.

Väčšina vedy na Slovensku je tvorená prevažne pracovníkmi SAV, UK a STU. Ich vedci vyprodukujú viac ako 55 % všetkých vedeckých publikácií evidovaných v databáze Web of Science spomedzi všetkých inštitúcií zo Slovenska. "V prípade karentovaných publikácií je to až 70 % celkovej slovenskej produkcie," dodal Števček. Predseda SAV Šajgalík pripomenul obdobie, kedy medzi spomínanými inštitúciami prevládalo napätie, čo však vyústilo do konkrétnej spolupráce, ktorá má zabrániť aj odlivu študentov do zahraničia a tiež spoločne vytvoriť špičkové vedecké pracoviská.