< sekcia Slovensko

UK vyhlásila verejné obstarávanie na nový akademický informačný systém

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Univerzita Komenského od roku 2009 používa akademický informačný systém AIS2, ktorý je vyvíjaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bratislava 30. októbra (TASR) – Vedenie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave rozhodlo o výmene akademického informačného systému. Zároveň v tejto súvislosti vyhlásilo verejné obstarávanie na nový systém s názvom Študent 3. Informuje o tom UK na svojej internetovej stránke.

Hlavnými cieľmi projektu Študent 3 sú zlepšenie elektronizácie komunikácie so študentmi aj uchádzačmi, elektronizácia interného systému vyhodnocovania kvality či zlepšenie používateľského zážitku pri procesoch. Okrem toho tiež celkové zjednodušenie elektronických procesov podporujúcich štúdium.

"Funkčný, flexibilný a tiež používateľsky priateľský akademický informačný systém je v súčasnej dobe nevyhnutnou súčasťou modernej univerzity. Zamestnancom, študentom, ako aj uchádzačom o štúdium musíme poskytnúť kvalitný nástroj na administratívnu podporu činnosti, komunikáciu s univerzitou a prácu s informáciami," poznamenal rektor UK Marek Števček.

UK od roku 2009 používa akademický informačný systém AIS2, ktorý je vyvíjaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.