Quantcast
< sekcia Slovensko

ÚKOZP: Viaceré budovy nemali počas volieb zabezpečenú bezbariérovosť

Na snímke komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská počas tlačovej konferencie na tému - Výsledky prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností 11. januára 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Prieskum ukázal, že približne v dvoch tretinách prípadov chýbal počas spojených regionálnych volieb bezbariérový prístup do volebnej budovy či miestnosti.

Bratislava 11. januára (TASR) - Viaceré budovy nemali počas volieb zabezpečenú bezbariérovosť, a tak voliči s obmedzenou schopnosťou pohybu nemohli odvoliť bez pomoci inej osoby. Vyplýva to z internetového prieskumu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP), ktorý prebiehal vlani od 29. októbra do 6. novembra. Jeho výsledky v stredu predstavila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Dotazník vyplnilo spolu 344 ľudí z celého Slovenska, najviac respondentov bolo z Bratislavského samosprávneho kraja (36 percent) a najmenej z Nitrianskeho samosprávneho kraja (tri percentá). Prieskum ukázal, že približne v dvoch tretinách prípadov chýbal počas spojených regionálnych volieb bezbariérový prístup do volebnej budovy či miestnosti.

Čiastočne bezbariérové boli podľa respondentov napríklad prístupy k vchodovým dverám, keď boli dvere ťažké, takže ich musel voličovi s obmedzenou schopnosťou pohybu otvoriť niekto iný. Komisárka v tejto súvislosti odporučila debarierizovať vstupy do budov a vybudovať nájazdové rampy. Pri zohľadňovaní bezbariérovosti treba podľa nej myslieť aj na spôsob otvárania dverí, aby mohol cez ne prejsť aj vozičkár alebo človek s barlami.

"Najviac bariérové boli budovy škôl," priblížila Stavrovská a doplnila, že išlo o dve tretiny základných škôl. Najlepšie podľa nej dopadli domy kultúry, kde bola bezbariérovosť budov zabezpečená v polovici prípadov. Prieskum zároveň ukázal, že v zhruba v dvoch tretinách prípadov chýbali parkovacie miesta pre držiteľov preukazov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). "Bezbariérový interiér chýbal v približne tretine prípadov," spresnila komisárka.

Najviac ľudí, konkrétne 158 respondentov (46 percent) volilo v budovách základných škôl. V domoch kultúry volilo 64 účastníkov prieskumu (19 percent) a v budovách stredných škôl alebo gymnázií takmer 48 ľudí (14 percent). "V priestoroch mestských, miestnych alebo obecných úradov malo svoj volebný okrsok 45 respondentov," doplnila hovorkyňa úradu Elena Koritšánska.

Respondenti volili aj v kluboch dôchodcov, materskej škole, centre voľného času, knižnici, turistickej ubytovni, športovej hale, zimnom štadióne, univerzite či na vysokej škole, v budove inšpektorátu práce, hoteli alebo v spoločenskej miestnosti na kúpalisku. Komisárka vyzdvihla, že účastníci prieskumu vyhodnotili viac pozitívnych zmien ako negatívnych v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami spred dvoch rokov.

Výsledky prieskumu chce Stavrovská prerokovať so všetkými orgánmi, ktoré zabezpečujú prípravu volieb, teda s Ministerstvom vnútra SR, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a samosprávnymi krajmi, ktoré sú aj vlastníkmi budov, kde sa konajú voľby. ÚKOZP im chce navrhnúť možnosti zlepšenia nielen pri výbere volebných miestností, ale aj celkového manažmentu realizácie volebného práva počas konania volieb.

Komisárka zároveň upozornila, že nestačí len zabezpečiť bezbariérový prístup do budovy, potrebné je napríklad aj odstrániť vysoké prahy dverí či zabezpečiť dostatočný priestor vo vnútri volebnej miestnosti. "Ďalej tiež myslieť vopred na to, že by bolo vhodné poskytnúť informácie pred vstupom do budovy, na koho sa môže volič s obmedzenou schopnosťou pohybu obrátiť," dodala.