Quantcast
< sekcia Slovensko

Únia miest podporuje výzvu venovať pozornosť pohybovým aktivitám detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V spoločnom vyhlásení za podporu rozvoja športu a pohybových aktivít v prospech zdravia detí a mládeže formulujú organizácie výzvu zvýšiť pozornosť smerom k pohybovým aktivitám na školách.

Bratislava 30. augusta (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) sa pripája k výzve 23 občianskych, akademických i profesijných organizácií o nevyhnutnom zvýšení podpory športu a pohybovej aktivity detí v školách. Vyhlásenie Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl!, ktorého iniciátorom je občianske združenie Rodičia.sk, apeluje na nevyhnutnosť otvoriť celospoločenskú debatu na tému športu a zdravia detí ako súčasť riešenia následkov pandemickej krízy.

"Považujeme za kľúčové, aby sa tejto téme venovala väčšia pozornosť naprieč celou spoločnosťou, a najmä aby sme dokázali spoločne hľadať a realizovať zmysluplné riešenia, ktoré zabezpečia deťom na školách optimálny rozvoj pohybových aktivít,“ uviedol v tejto súvislosti splnomocnenec ÚMS pre podporu športu, primátor Partizánskeho Jozef Božík.

V spoločnom vyhlásení za podporu rozvoja športu a pohybových aktivít v prospech zdravia detí a mládeže formulujú organizácie výzvu zvýšiť pozornosť smerom k pohybovým aktivitám na školách. Vychádzajú aj z celoslovenského prieskumu OZ Rodičia z júna 2021, podľa ktorého tri štvrtiny respondentov sú presvedčené, že pandemické obmedzenia športových a pohybových aktivít počas druhej vlny pandémie mali negatívny vplyv na fyzické, ale i duševné zdravie detí a mládeže. Drvivá väčšina respondentov súhlasí zároveň s tým, že práve šport a pohyb sú nevyhnutným predpokladom pre zdravý vývoj detí a dospievajúcich.

Vo vyhlásení navrhujú organizácie zvýšiť podiel telesnej výchovy v rámci učebných osnov na minimálne tri vyučovacie hodiny týždenne pre všetky deti na základných a stredných školách. "V súčasnosti sme na chvoste EÚ aj v rámci regiónu V4," upozornili signatári výzvy. Apelujú takisto na všetkých zriaďovateľov a riaditeľov škôl, aby koncentrovali v maximálnej možnej miere voliteľné pohybové aktivity do škôl. Kompetentné orgány pri nastavovaní epidemiologických podmienok vyzývajú nastaviť parametre tak, aby ani v prípade ďalších vĺn epidémie nehrozilo zatváranie a rušenie športových a voľnočasových aktivít. Rovnako zdôrazňujú nevyhnutnosť investícií do absentujúcej školskej športovej infraštruktúry, ktorá v prípade mnohých škôl neumožňuje ani realizáciu základných pohybových aktivít.