< sekcia Slovensko

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Akademickí maliari ČSSR Bazovský, Mallý, Želibský

Na kombosnímke akademickí maliari, zľava Ján Želibský, Miloš Alexander Bazovský a Gustáv Mallý. Foto: Archív TASR

Vďaka projektu digitalizácie archívu TASR vám prinášame unikátne dobové fotografie, tentokrát venované národným umelcom ČSSR v oblasti výtvarníctva.

Bratislava 28. marca 2015 (TASR/Teraz.sk) - Z archívu TASR vám prinášame unikátne fotografie umelcov - výtvarníkov z obdobia ČSSR - Miloša Alexandra Bazovského, Gustáva Mallého a Jána Želibského.

Miloš Alexander Bazovský

Národný umelec M.A. Bazovský patrí medzi zakladateľské osobnosti slovenského moderného maliarstva.

Na archívnej snímke z 11. februára 1967 v Trenčíne národný umelec Miloš Alexander Bazovský.
Foto: TASR - Magda Borodáčová


Narodil sa v roku 1899 v Turanoch. Zo všetkých maliarov svojej generačnej vrstvy vyjadruje Bazovský svojimi obrazmi slovenskú skutočnosť najbaladickejšie.

Na archívnej snímke z 11. februára 1967 v Trenčíne národný umelec Miloš Alexander Bazovský.
Foto: TASR - Magda Borodáčová


V období takmer štyroch desaťročí zobrazil tento veľký umelec vo svojich dielach život a prácu slovenského ľudu, jeho kraj i jeho krásu.

Na archívnej snímke z 11. februára 1967 v Trenčíne národný umelec Miloš Alexander Bazovský.
Foto: TASR - Magda Borodáčová


Gustáv Mallý

Akademický maliar sa narodil 21. mája 1879 vo Viedni v Rakúsku.

Na archívnej snímke z 24. júna 1949 v Bratislave akademický maliar Gustáv Mallý.
Foto: TASR - Jozef Teslík


Gustáv mallý je prvý slovenský modernista a jeden z najväčších umelcov výtvarníkov.

Na archívnej snímke z 24. júna 1949 v Bratislave akademický maliar Gustáv Mallý.
Foto: TASR - Jozef Teslík


Zomrel vo veku 73 rokov. Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Na archívnej snímke z 24. júna 1949 v Bratislave akademický maliar Gustáv Mallý.
Foto: TASR - Jozef Teslík


Ján Želibský

Akademický maliar, narodený 24. novembra 1907 v Jabloňovom (okres Bratislava vidiek), bol profesorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Na archívnej snímke z 18. novembra 1977 v Bratislave národný umelec Ján Želibský.
Foto: TASR - Magda Borodáčová


Ján Želibský je od roku 1964 zaslúžilým umelcom a od roku 1969 národným umelcom.

Na archívnej snímke z 18. novembra 1977 v Bratislave národný umelec Ján Želibský.
Foto: TASR - Magda Borodáčová


V rokoch 1946-1952 pôsobil na pražskej Akadémii výtarných umení ako profesor. Na VŠVU v Bratislave bol jej rektorom.

Na archívnej snímke z 18. novembra 1977 v Bratislave národný umelec Ján Želibský.
Foto: TASR - Magda Borodáčová