< sekcia Slovensko

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Výstavba ropovodu Družba

Foto: TASR - Štefan Petráš

Vďaka projektu digitalizácie archívu TASR vám prinášame ďalšiu zo série unikátnych fotogalérií, tentokrát o výstavbe ropovodu Družba v ČSSR.

Bratislava 1. marca 2015 (Teraz.sk/TASR) - Výstavba prvej etapy československého ropovodu od hraníc Sovietskeho zväzu po Bratislavu sa začala na jeseň 1959.

Slávnosť začatia výstavby

V stredu 23. septembra 1959 sa začala na východnom Slovensku výstavba prvej etapy československého ropovodu od hraníc Sovietskeho zväzu po Bratislavu. Výstavbou ropovodu sa nielen zvýši dodávka ropy, ale jej doprava bude o vyše 80 % lacnejšia ako po železnici. Podľa vládou stanoveného termínu mala by potrubím ropovodu pretiecť prvá ropa už 31. decembra 1961.

Na archívnej snímke z 24. septembra 1959 v Kráľovskom Chlmci slávnosť začatia výstavby ropovodu Družba. Slávnosť začatia výstavby ropovodu sa začala v Kráľovskom Chlmci aktívom straníckych a hospodárskych pracovníkov z okresov Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec a Michalovce. Na snímke pri prejave námestník ministra chemického priemyslu inž. Ján Neumann.
Foto: TASR - Ján Kočiš


Prvé potrubie na východe

Na snímke prvé potrubie pre ropovod skladajú pomocou pásových traktorov s vykladacími ramenami. Vďaka dodávkam vysokovýkonných sovietskych strojov bude možné denne položiť jeden kilometer potrubia ropovodu.

Na archívnej snímke z 24. septembra 1959 pri Veľkých Kapušanoch zahájenie výstavby ropovodu Družba.
Foto: TASR - Ján Kočiš


Realizačný tím

Stavba ropovodu, ktorá sa má skončiť v roku 1963, bola zverená pracovníkom n.p. Plynostav Pardubice a úspešne napreduje. Na snímke zvárači Andrej Elekanič a Andrej Sisák pri zváraní potrubia poloautomatom sovietskej výroby.

Na archívnej snímke z 11. novembra 1959 výstavba prvého československého ropovodu
Foto: TASR - Štefan Petráš


Chemický priemysel

Chemický priemysel dosiahne v 3. československej päťročnici najrýchlejšie tempo rastu zo všetkých priemyselných odvetví na Slovensku; jeho výroba sa zvýši až 2,7 násobne.

Na archívnej snímke z 11. novembra 1959 pohľad na zvarovaciu základňu pracovníkov Plynostavu Pardubice na stavbe ropovodu.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Spracovanie ropy

Významným odvetvím chemického priemyslu bude spracovanie ropy, ktorá sa bude dopravovať na Slovensko z Povolžia 2500 km dlhým ropovodom.

Na archívnej snímke z 11. novembra 1959 zvárači Plynostavu Pardubice pri zváraní potrubia ropovodu elektrickým oblúkom do 30-metrových sekcií.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Výstavba na strednom Slovensku

Pracujúci Plynostavu v Rimavskej Sobote splnili januárový plán na výstavbu ropovodu napriek nepriaznivému počasiu a v zlom teréne na 100,2%. K výzve sovietskych budovateľov ropovodu "Družba" sa zaviazali do konca februára zvariť 500 metrov ropovodného potrubia navyše plánu.

Na archívnej snímke z 28. februára 1961 výstavba ropovodu Družba.
Foto: TASR - František Kocian


Najlepší buldozerista - traktorista

Ropovod v Stredoslovenskom kraji pomáhajú budovať aj pracovníci z Čiech. Na výstavbe aj napriek nepriaznivému počasiu prekračujú plánované úlohy. Na počesť 1. mája sa zaviazali skrátiť termín výstavby o 10 dní.

Na snímke najlepší buldozerista - traktorista Jaroslav Lnenička pri úprave terénu bočného svahu pred výkopom rýhy, určenej na pokládku ropovodného potrubia.
Foto: TASR - František Kocian


Jedinečný úspech budovateľov

Budovatelia ropovodu zo Sovietskeho zväzu do ČSSR dosiahli v nedeľu 12. marca na dolnom toku Váhu pozoruhodný úspech. Odstrelom vyhĺbili cez koryto rieky rýhu na uloženie potrubia.

Na archívnej snímke z 12. marca 1961 jedinečný úspech budovateľov ropovodu na Slovensku.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Urýchlenie i ušetrenie

Pracujúci Deštrukčného závodu n.p. Povltavský priemysel kameňa v Prahe takto urýchlili stavbu ropovodu o štyri mesiace a ušetrili na nákladoch päť miliónov korún. Ich úspech je o to cennejší, že podobné pracovné operácie na území našej vlasti sa ešte doteraz nerobili.

Na archívnej snímke z 12. marca 1961 pracovníkom Hydrostavu pri kladení potrubia do rýhy na dne Váhu pomáhali aj príslušníci našej armády a výkonné stroje.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Štafetu výstavby preberá západ

Stavbári pobočného závodu Hydrostav v Bratislave úspešne plnia záväzok, ktorý prijali na výzvu sovietskych budovateľov ropovodu Družba na skrátenie termínu výstavby svojho úseku o 10 dní - do 20. septembra t.r. Hydrostavu zverili výstavbu 6 km úseku v Západoslovenskom kraji.

Na archívnej snímke z 11. apríla 1961 výstavba ropovodu Družba pri Senci. Pohľad na vedúceho čaty Apráda Daniela pri orezávacom zariadení.
Foto: TASR - - Štefan Petráš


Výsledky

V prvom štvrťroku zvarili pracujúci závodu 17,5 km a uložili 11,4 km potrubia. Navyše záväzku urobili v tomto období výkopy v dĺžke vyše 4,6 km a uložili 972 b.m. ropovodu.

Na archívnej snímke z 11. apríla 1961 výstavba ropovodu Družba pri Senci. Na snímke v Senci čata orezovačov Arpáda Daniela pripravuje rúry pre odvoz na trasu. Orezávači pripravia denne priemerne 25-30 rúr. Pohľad na vedúceho čaty Apráda Daniela pri orezávacom zariadení.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Prečerpávacie stanice

Na československom úseku ropovodu Družba budujú niekoľko prečerpávacích staníc. Ich budovatelia sa usilujú o to, aby jednotlivé zariadenia pripravili do prevádzky do 17. októbra, do dňa začatia XXII. zjazdu KSSZ, aby mohla čo najkôr prúdiť oceľovou magistrálou, dlhou vyše 4 tisíc kilometrov sovietska ropa do našej vlasti.

Na archívnej snímke z 10. októbra 1961 výstavba prečerpávacej stanice ropovodu Družba. Na snímke člen montážnej čaty z pardubického Plynostavu František Pšenák pri montáži zariadenia vstupnej šachty.
Foto: TASR - Koloman Cích


Dobré hodnotenie

Termín ukončenia výstavby prečerpávacej stanice na československom úseku ropovodu Družba na východnom Slovensku sa blíži. Na tom, že vládou stanovený termín bude dodržaný, sa tiež podieľa Brigáda socialistickej práce Ladislava Olejniča z košického závodu Kráľovopoľskej strojárne v Brne. Pri nedávnych tlakových skúškach vodou bola ich práca hodnotená dobre.

Na archívnej snímke z 20. októbra 1961 výstavba prečerpávacej stanice na ropovode Družba. Na snímke prípravár Jozef Hnilička a zvárač Cyril Filek z pardubického Plynostavu dokončujú zváranie potrubia z čerpadla do prečerpávacej stanice.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Najdlhší a najrýchlejšie postavený

Družba - najdlhší a najrýchlejšie postavený ropovod na svete ešte užšie spojí dve bratské krajiny, kráčajúce ku komunizmu.

Na archívnej snímke z 22. februára 1962 reforming, prvá stanica svojho druhu u nás, na výrobu vysokooktánového benzínu priamym technologickým spracovaním z ropného poloproduktu.
Foto: TASR - Viliam Přibyl


Sovietska ropa v bratislavskom Slovnafte

Obrovské množstvá tejto suroviny, dopravovanej niekoľkonásobne lacnejšie ako po železnici, umožnia ďalší rozvoj československého národného hospodárstva.

Na archívnej snímke z 22. februára 1962 sovietska ropa v bratislavskom Slovnafte. Na snímke destilácia III. a smenový majster Dominik Drahoš pri výmenníkoch stanice.
Foto: TASR - Viliam Přibyl


Historický okamih

O 9.05 hodine nastal historický okamih. Prvý tajomník ÚV KSČ, prezident republiky Antonín Novotný prestrihol pásku a uviedol za nadšeného potlesku a jasotu stovák pracujúcich do pohybu automatický mechanizmus uzavieracej armatúry. Sovietska ropa začala prúdiť do nádrží čs. chemického kombinátu. Radostné a nezabudnuteľné chvíle vyvrcholili mohutným "Hurá!"

Na archívnej snímke z 22. februára 1962 v Bratislave slávnostne odovzdali do prevádzky na svete najdlhší a najrýchlejšie postavený ropovod. Touto oceľovou tepnou bude prúdiť až z Povolžia do Slovnaftu pri Bratislave krv československého chemického priemyslu - ropa.
Foto: TASR - Viliam Přibyl

Mohlo by vás zaujímať: