Quantcast
< sekcia Slovensko

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Prvá celoštátna spartakiáda ČSR v roku 1955

Na archívnej snímke zo 16. mája 1955 Okresná spartakiáda v Košiciach. Vyše 6000 športovcov - cvičencov z Košíc a okresu vystúpením na prvej okresnej spartakiáde v nedeľu 15. mája v Košiciach dokázali svoju jednotu a silu ako aj pripravenosť na prvú celoštátnu spartakiádu. Na snímke nástup žien ROH. Foto: TASR - Ján Kočiš

Vďaka projektu digitalizácie archívu TASR pravidelne prinášame unikátne dobové fotografie, tentokrát z prvej celoštátnej spartakiády ČSR.

Bratislava 23. júna (TASR/Teraz.sk) - Prvá celoštátna spartakiáda, označovaná v súčasnosti za jednu z najväčších propagandistických akcií Komunistickej strany Československa v 50. rokoch 20. storočia, sa začala presne pred 60 rokmi 23. júna 1955 v Prahe na Strahovskom štadióne.

Na archívnej snímke z 30. marca 1955 Košice v príprave na spartakiádu. V Košiciach usporiadali v týchto dňoch v rámci príprav na celoštátnu spartakiádu telovýchovnú akadémiu školského úseku. V programe vystúpili žiaci košických škôl a predviedli spartakiádne prostné, náraďový telocvik a kultúrne vložky. Akadémia ukázala rast našej telovýchovy, ako aj ľudovej umeleckej tvorivosti na školách.
Foto: TASR - Ján Kočiš


Na archívnej snímke zo 16. marca 1955 sa v Partizánskom usilovne pripravujú na spartakiádu. Vyše 30 žiakov 11-ročnej strednej školy v Partizánskom nacvičuje spartakiádne prostné.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke zo 16. apríla 1955 v Bratislave nácvik sväzarmovcov na I. celoštátnu spartakiádu. Na petržalskú paradráhu nastúpili v jarných mesiacoch príslušníci Sväzarmu, aby sa tu pripravili na nácvik spartakiádnych prostných. Aj vo štvrtok 14. apríla popoludní ožila zelená plocha cvičišťa, keď tam prišlo vyše 50 žiakov prvého ročníka Priemyselnej školy strojníckej v Bratislave nacvičovať skladbu Sväzarmu - šerm s bodákom. Chlapci s nácvikom začali pod vedením cvičiteľa Antona Pytla ešte vlani a pravidelným nácvikom v zimných mesiacoch vo svojej telocvični si dobre osvojili už prvé tri oddiely skladby. Prvý oddiel skúšali aj podľa hudby. Do konca apríla sa chcú naučiť posledný štvrtý oddiel a potom budú celé cvičenie iba zdokonaľovať. Doteraz si usporili na vkladných knižkách vyše 1500 Kčs na zakúpenie úborov.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke z 30. apríla 1955 prehliadka sily, radosti a krásy našej telovýchovy - Okresná spartakiáda v Piešťanoch. V sobotu 30. apríla a v nedeľu 1. mája usporiadali v Piešťanoch a v Komárne prvé vzorové okresné spartakiády v republike. Na snímke najmasovejšie vystúpenie, najpôsobivejšie hrou farieb i rozmanitosťou rytmu cvičenia. 1125 žiakov a žiačok VI.- VIII. ročníka absolvovalo skladbu takmer bez chyby.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke z 30. apríla 1955 prehliadka sily, radosti a krásy našej telovýchovy - Okresná spartakiáda v Piešťanoch. V sobotu 30. apríla a v nedeľu 1. mája usporiadali v Piešťanoch a v Komárne prvé vzorové okresné spartakiády v republike. Na snímke impozantný záver skvelého vystúpenia armádnych športovcov - stoj na vysokých bradlách.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke z 30. apríla 1955 prehliadka sily, radosti a krásy našej telovýchovy - Okresná spartakiáda v Piešťanoch. V sobotu 30. apríla a v nedeľu 1. mája usporiadali v Piešťanoch a v Komárne prvé vzorové okresné spartakiády v republike. Príslušníci Sväzarmu upútali divákov dokonale nacvičenou zostavou, predstavujúcou jednotlivé fázy šermu bodákom.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke z 30. apríla 1955 prehliadka sily, radosti a krásy našej telovýchovy - Okresná spartakiáda v Piešťanoch. V sobotu 30. apríla a v nedeľu 1. mája usporiadali v Piešťanoch a v Komárne prvé vzorové okresné spartakiády v republike. Na snímke skupina cvičencov pred sadrovou sochou cvičenky s mierovou holubicou.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke z 1. mája 1955 prehliadka sily, radosti a krásy našej telovýchovy - Okresná spartakiáda v Komárne. Po niekoľkomesačnom usilovnom nácviku predstavili príslušníci dobrovoľných športových organizácií, mládež i príslušníci ROH výsledky doterajšieho nácviku na spartakiádu. V sobotu 30. apríla a v nedeľu 1. mája usporiadali v Piešťanoch i Komárne prvé vzorové okresné spartakiády v republike. Na snímke vyše 1000 žiakov a žiačok zaplnilo v nedeľu popoludní štadión Spartaka Komárno. Predviedli veľmi pôsobivé prostné cvičenie.
Foto: TASR - Viliam Přibyl


Na archívnej snímke zo 16. mája 1955 Okresná spartakiáda v Košiciach. Vyše 6000 športovcov- cvičencov z Košíc a okresu vystúpením na prvej okresnej spartakiáde v nedeľu 15. mája v Košiciach dokázali svoju jednotu a silu ako aj pripravenosť na prvú celoštátnu spartakiádu.
Foto: TASR - Ján Kočiš


Na archívnej snímke zo 16. mája 1955 Okresná spartakiáda v Košiciach. Vyše 6000 športovcov - cvičencov z Košíc a okresu vystúpením na prvej okresnej spartakiáde v nedeľu 15. mája v Košiciach dokázali svoju jednotu a silu ako aj pripravenosť na prvú celoštátnu spartakiádu.
Foto: TASR - Ján Kočiš


Na archívnej snímke zo 6. júna 1955 v Bratislave mládež Bratislavského kraja zložila skúšku na Strahov.Bratislavský kraj zakončil v nedeľu 5. júna svoju spartakiádu mládeže dobre organizovanou a svojím priebehom výstižnou prehliadkou kvalitnej pripravenosti cvičencov všetkých úsekov na prvú celoštátnu spartakiádu. Obyvatelia hlavného mesta Slovenska obdivovali výkvet študujúcej i pracujúcej mládeže z celého kraja už v nedeľu predpoludním pri úchvatnej prehliadke cvičencov na Gottwaldovom námestí a pri manifestačnom sprievode ulicami mesta. Potom vystúpenia na štadióne Slovanu ÚNV Bratislava vtisli tejto veľkolepej športovej slávnosti pečať jedinečnej krásy, pôvabu a nadšenia zo schopnosti našej mládeže. Za kvalitu predvedených cvikov odmenili ich tisíce prítomných divákov nadšeným potleskom.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke zo 6. júna 1955 v Bratislave mládež Bratislavského kraja zložila skúšku na Strahov.Bratislavský kraj zakončil v nedeľu 5. júna svoju spartakiádu mládeže dobre organizovanou a svojím priebehom výstižnou prehliadkou kvalitnej pripravenosti cvičencov všetkých úsekov na prvú celoštátnu spartakiádu. Obyvatelia hlavného mesta Slovenska obdivovali výkvet študujúcej i pracujúcej mládeže z celého kraja už v nedeľu predpoludním pri úchvatnej prehliadke cvičencov na Gottwaldovom námestí a pri manifestačnom sprievode ulicami mesta. Potom vystúpenia na štadióne Slovanu ÚNV Bratislava vtisli tejto veľkolepej športovej slávnosti pečať jedinečnej krásy, pôvabu a nadšenia zo schopnosti našej mládeže. Za kvalitu predvedených cvikov odmenili ich tisíce prítomných divákov nadšeným potleskom.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke zo 6. júna 1955 Krajská spartakiáda mládeže v Žiline. Poslednou skúškou pripravenosti príslušníkov najmladšej generácie Žilinského kraja na I. celoštátnu spartakiádu bola krajská spartakiáda mládeže v dňoch 4. a 5. júna v Žiline. Slávnosť najmladších športovcov Žilinského kraja vyvrcholila v nedeľu 5. júna, keď v predpoludňajších hodinách žiaci a dorastenci škôl, dorast ROH a Sokola zaplnili Námestie slobody a po slávnostnom nástupe pochodovali v pestrofarebnom sprievode ulicami vyzdobenej Žiliny. Vlastné spartakiádne vystúpenie sa začalo o 14. hodine popoludní, na ktorom sa s úspechom zúčastnilo 5 559 cvičencov - žiakov a dorastencov. Na snímke účastníci I. krajskej spartakiády v Žiline pri slávnostnom pochode ulicami vyzdobenej Žiliny.
Foto: TASR - František Kocian


Na archívnej snímke zo 6. júna 1955 v Bratislave mládež Bratislavského kraja zložila skúšku na Strahov. Bratislavský kraj zakončil v nedeľu 5. júna svoju spartakiádu mládeže dobre organizovanou a svojím priebehom výstižnou prehliadkou kvalitnej pripravenosti cvičencov všetkých úsekov na prvú celoštátnu spartakiádu. Obyvatelia hlavného mesta Slovenska obdivovali výkvet študujúcej i pracujúcej mládeže z celého kraja už v nedeľu predpoludním pri úchvatnej prehliadke cvičencov na Gottwaldovom námestí a pri manifestačnom sprievode ulicami mesta. Potom vystúpenia na štadióne Slovanu ÚNV Bratislava vtisli tejto veľkolepej športovej slávnosti pečať jedinečnej krásy, pôvabu a nadšenia zo schopnosti našej mládeže. Za kvalitu predvedených cvikov odmenili ich tisíce prítomných divákov nadšeným potleskom. Zoskupením rozličných cvikov prostných vytvorili žiaci pracovných záloh na krajskej spartakiáde v Bratislave obrazy, znázorňujúce ich radostný život v škole i na pracovisku.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke z 13. júna 1955 v Nitre cvičenci Nitrianskeho kraja zložili generálnu skúšku. Úvodné vystúpenie v Deň dospelých patrilo školskej mládeži, ktorá predviedla "Zlatú bránu". 500 detí zvládlo krásnu skladbu nad očakávanie dobre, čím nadchli prítomných divákov, ktorí ich odmeňovali nadšeným potleskom.
Foto: TASR - Imrich Gašparík


Na archívnej snímke z 21. júna 1955 v Bratislave osobitný vlak s cvičencami do Prahy. Z bratislavskej hlavnej stanice odcestovalo v utorok 21. júna osobitným vlakom o 8.04 hod. ďalších 950 cvičencov na spartakiádu do Prahy. Boli medzi nimi žiaci a žiačky Vyššej školy hospodárskej, VI. jedenásťročnej školy na Tehelnom poli, IV. jedenásťročnej školy na Jelenej ulici a z ďalších jedenásťročných stredných škôl. S cvičencami, ktorí majú šťastie vystúpiť na celoštátnej spartakiáde v Prahe, sa prišli rozlúčiť ich rodičia a súrodenci.
Foto: TASR - Jozef Teslík


Na archívnej snímke z 24. júna 1955 slávnostné otvorenie I. celoštátnej spartakiády. Vo štvrtok 23. júna slávnostne otvorili na strahovskom štadióne v Prahe I. celoštátnu spartakiádu, našu najväčšiu celonárodnú telovýchovnú slávnosť, najväčší sviatok zjednotenej československej telovýchovy a športu, ktorou vrcholia oslavy 10. výročia nášho oslobodenia slávnou sovietskou armádou. Zábery z vystúpenia dorastu.
Foto: TASR - Štefan Petráš


Na archívnej snímke z 24. júna 1955 slávnostné otvorenie I. celoštátnej spartakiády. Vo štvrtok 23. júna slávnostne otvorili na strahovskom štadióne v Prahe I. celoštátnu spartakiádu, našu najväčšiu celonárodnú telovýchovnú slávnosť, najväčší sviatok zjednotenej československej telovýchovy a športu, ktorou vrcholia oslavy 10. výročia nášho oslobodenia slávnou sovietskou armádou. Pohľad na obrovskú plochu štadióna na Strahove pri cvičení prostných 16 200 cvičencov - dorastencov škôl.
Foto: TASR - Štefan Petráš