Quantcast
< sekcia Slovensko

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Jazda nočnou traťou do Košíc

Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 27. februára (Teraz.sk/TABLET.TV) - TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval. V zahraničí sú podobné tzv. slow TV- projekty jedny z najsledovanejších programov.

Pred týždňom sme vám umožnili pozorovať trať z hľadiska rušňovodiča na trase zo stanice Čierna nad Tisou do Slovenského Nového Mesta. V ďalších dieloch projektu Vám postupne ukážeme všetky železničné trate na Slovensku..

Dnes ponúkame možnosť precestovať trať 190 Slovenské Nové Mesto - Košice od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 8818.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Príjemnú cestu vlakom!

Pre lepšiu orientáciu na stránke


V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Slovenským Novým Mestom a Košicami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.


Začiatok cesty: Železničná stanica Slovenské Nové Mesto

Železničná stanica Slovenské Nové Mesto
Foto: Tablet.TV


Projekt TABLET.TV
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach. VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme Vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme Vás do železničného depa, kde Vám ukážeme železničnú techniku.

Technické údaje o vlaku, v ktorom sa veziete a o trati
Jazda v oosobnom vlaku Os 8818 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v elektrickom rušni radu 163.

Radenie vlaku: Rušeň 163 + 2x osobný vozeň Bdmpeer +3x osobný vozeň Bdgteer.

Železničná trať Košice – Slovenské Nové Mesto (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 190) je elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Košice a hraničný prechod Čierna nad Tisou. Je súčasťou V. koridoru a patrí medzi dôležité trate.

Číslo trate: ŽSR 190
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Slovenské Nové Mesto - Trebišov, Sátoraljaújhely - Kalša –
Rozchod: 1435 mm
Elektrifikácia: 3 kV =


Z histórie trate


Trať bola budovaná ako pokračovanie Košicko-bohumínskej železnice, uvedenej do prevádzky v roku 1872.

Otváranie jednotlivých úsekov:
• 7. 1. 1872: Michaľany – Slovenské Nové Mesto

Zdvojkoľajňovanie trate:
• 1953 úsek Michaľany – Kuzmice
• 1954 úsek Kuzmice – Ruskov
• 1955 úsek Ruskov – Košice

Elektrifikácia trate:
• 19. 12. 1961: úsek Nižná Myšľa – Čerhov
• 18. 1. 1962: úsek Košice – Nižná Myšľa
Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net

Stanice na trati:
• Slovenské Nové Mesto – odbočka do maďarského mesta Nové Mesto pod Šiatrom (Sátoraljaújhely)
• Čerhov nz
• Michaľany – križovatka s traťou 191 (Michaľany – Lupków)
• Kuzmice
• výhybňa Slivník odbočka Kalša – Trebišov
• Kalša z
• Slanec
• Ruskov
• Bohdanovce z
• Vyšná Myšľa z
• Nižná Myšľa
• Krásna nad Hornádom
• Košice predmestie z
• Košice (hl. stanica) – križovatka s traťou 160 (Zvolen – Košice), 169 (Košice – Hidasnémeti) a 180 (Žilina – Košice)


Koniec cesty – stanica Košice


Železničná stanica Košice
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na trati


Slovenské Nové Mesto
Slovenské Nové Mesto (nem. Slowakisch-Neustadt, maď. Újhely, Kisújhely) je obec na Slovensku v okrese Trebišov. Do roku 1918 a v rokoch 1938 až 1945 bola obec súčasťou maďarského mesta Sátoraljaújhely.
Na mieste terajšej obce existovala usadlosť "Sátor-alja" (Pod-stanom) od 10. storočia. Po zničení Tatármi v 13. storočí sa obec znova vybudovala. Po dohode obyvateľov sa pôvodný názov obce rozšíril na Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom). Štatút mesta získala v roku 1261 pod kráľom Bela IV.
Slovenské Nové Mesto
Foto: TASR

Po Trianonskej zmluve bolo mesto rozdelené na dve časti hranicou vedúcou cez rieku Roňava. Po roku 1918 novovzniknutá časť dostala názov Slovenské Nové Mesto.

Tokajská oblasť
Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu.
Vo Vinohradníckej oblasti Tokaj sa nachádza aj 12-metrovú vyhliadkovú vežu v tvare dreveného suda (na snímke).
Foto: TASR - Roman Hanc

Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha (na mape zvýraznená bordovou farbou). Jedná sa o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku. Vinohrady zaberajú 13 % z celkovej poľnohospodárskej plochy Tokajskej vinohradníckej oblasti. V zložení genetických podpníkov a vinohradov prevládajú odrody Furmint - 48 %, Lipovina 32 %, Muškát 12 %, ostatné odrody stolových a červených vín 8 %.

Rieka Hornád
Hornád (maď. Hernád) je rieka na Slovensku a v Maďarsku. Je to významný ľavostranný prítok Slanej. Podľa dĺžky je piata najdlhšia slovenská rieka. Pramení asi 4 km západne od obce Vikartovce, na východnom úpätí vrchu Krahulec v nadmorskej výške cca 1 050 m n. m.. Hornád je domovom takmer všetkých bežne rozšírených sladkovodných rýb vyskytujúcich sa na Slovensku, no možno tu nájsť aj našu najvzácnejšiu rybu hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Na snímke most ponad rieku Hornád.
Foto: TASR/Roman Hanc