Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. jún 2024Meniny má Blanka a Bianka
< sekcia Slovensko

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Jesenského do Zvolena

Lučenec Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 9. apríla (Tablet.TV/Teraz.sk) - Ako sme už viackrát avizovali, v rámci nášho projektu vám postupne ukážeme všetky železničné trate na Slovensku.

Dnes ponúkame možnosť pozorovať železničnú trať z hľadiska rušňovodiča na trati 160 na úseku Jesenské - Zvolen od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Príjemnú cestu vlakom!

Pre lepšiu orientáciu na stránke


V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Jesenským a Zvolenom zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

=slow tv= TRAT 160 JESENSKE_ZVOLEN by terazmedia

Začiatok cesty: Železničná stanica Jesenské


Železničná stanica Jesenské
Foto: Tablet.TV


Projekt TABLET.TV
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach. VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme železničnú techniku.

To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto v blízkej budúcnosti na pripravovanej stránke www.vovlaku.sk.

Technické údaje o vlaku, v ktorom sa veziete a trati
Jazda v rýchliku R 930 Ipeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v dieselelektrickej lokomotíve radu 757.

Radenie vlaku: Rušeň 757 + 1x vozeň Bpeer +1x osobný vozeň Bdgteer + 1x vozeň Bpeer + 1x Bmeer + 1x BDs/Bdghmeer + 1x Aeer.

Železničná trať Jesenské - Zvolen (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 160) je jedno, na niektorých úsekoch dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Zvolen a Košice.

Je na krátkych úsekoch elektrifikovaná (~25 kV 50 Hz v úseku Zvolen os. st. - Zvolen nákl. st. a =3 kV js v úseku Haniska pri Košiciach - Košice) a tvorí južnú magistrálu. V budúcnosti sa plánuje elektrifikácia tejto trate.

Číslo trate: ŽSR 160
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Jesenské- Zvolen os. st.
Rozchod: 1435 mm


Z histórie trate


Trať medzi dôležitými dopravnými uzlami juhom Slovenska vznikla prepojením úsekov, vybudovaných počas Rakúsko-Uhorska. Sprevádzkovaním náročného úseku medzi Rožňavou aTurňou nad Bodvou s 3 148 m dlhým Jablonovským tunelom, došlo 23. januára 1955 k prepojeniu už existujúcich úsekov a vzniku tzv. juhoslovenskej transverzály.

Na trati sa v minulosti nachádzali ešte 2 tunely, z ktorých bol jeden (pri žst. Píla) výlúčený z prevádzky z dôvodu výstavby dvojkoľajnej trati v úseku Kriváň - Lovinobaňa a teda sa pristúpilo k odkloneniu trate mimo tunela, a druhý (pri žst. Podkriváň) bol odstránený a na rovnakom mieste nahradený hlbokým a dlhým betónovým zárezom.

Otváranie jednotlivých úsekov:
• 14. augusta 1860 bol ako súčasť Tiskej železnice otvorený úsek Košice – Barca
• 4. mája 1871 bol sprevádzkovaný úsek Fiľakovo – Lučenec
• 18. júna 1871 bol sprevádzkovaný úsek Lučenec – Zvolen
• 10. septembra 1873 otvorený úsek Fiľakovo – Lenartovce
• júna 1874 bol dokončený úsek po Rožňavu
• 12. októbra 1896 bol sprevádzkovaný úsek Barca – Turňa nad Bodvou
• 23. januára 1955 otvorením úseku Turňa nad Bodvou – Rožňava bola skompletizovaná južná magistrála


Zaujímavosťou celej trate 160 je dvojaká trakcia na koncových úsekoch:
• na úseku Zvolen osobná stanica – Zvolen nákladná stanica je napájacia sústava ~25 kV 50 Hz (AC – striedavý prúd)
• na úseku Košice – Haniska je napájacia sústava =3 kV (DC – jednosmerný prúd)

V novembri 2015 bola plánovaná elektrifikácia trasy Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. Elektrifikácia prebehne čiastočne na tratiMoldava nad Bodvou – Medzev.
Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net


Stanice na trati:
• Jesenské – križovatka s traťou 174 (Brezno – Jesenské)
• Gortva
• Hodejov
• Hodejov
• Blhovce
• Hajnačka
• Čamovce
• Šíd
• Fiľakovo – križovatka s traťou 164 (Fiľakovo – Somosköújfalu)
• Fiľakovo zastávka
• Prša
• Holiša
• Lučenec – križovatka s traťou 161 (Lučenec – Kalonda št. hr.) a 162 (Lučenec – Utekáč)
• Tomášovce
• Podrečany
• Lovinobaňa zastávka
• Tomášovce
• Lovinobaňa
• Mýtna
• Píla
• Podkriváň
• Kriváň
• Detva
• Stožok
• Pstruša
• Vígľaš
• Zvolenská Slatina
• Zvolen-Bučina
• Zvolen nákladná stanica
• Zvolen osobná stanica – križovatka s traťou 150 (Zvolen – Nové Zámky), 153 (Zvolen – Čata), 170 (Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky) a 171 (Zvolen – Kremnica – Diviaky)


Koniec cesty – stanica Zvolen osobná stanica


Osobná stanica Zvolen
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na trati


Fiľakovský hrad
Fiľakovský hrad je stredoveký hrad, ktorého ruiny sa vypínajú nad Fiľakovom.

Archeologické nálezy datujú osídlenie hradného návršia už od Medenej doby (cca 3500 pred Kr.). V 12. storočí stál pravdepodobne na mieste hradného vrchu kamenný hrad. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1242, kde sa píše, že Fiľakovský hrad odolal Tatárskym nájazdom. Hrad vlastnili viacerí majitelia, medzi nimi aj v rokoch 1311-1321 Matúš Čák Trenčiansky.

Pôvodný hrad tvorila v 12. storočí štvorboká veža, obvodový múr s palácom na juhozápadnej strane a pravdepodobne val s palisádami. Počas prestavby v roku 1551 bol hrad rozšírený o stredný hrad s dvojicou mohutných pentagonálnych bášt (západná nesie dodnes meno Bebekova). Z mestského opevnenia sa zachovala jediná bašta. Dolný hrad bol pohltený mestom, zachovala sa len časť nádvoria. Hrad vyhorel v roku 1682 počas obliehania.
Hrad vo Fiľakove.
Foto: TASR


Vígľaš
Vígľaš je obec na Slovensku v okrese Detva. V lokalite Vígľaš-Pstruša bola nameraná najnižšia teplota na území Slovenska, -41°C. V roku 2009 tam bol odhalený pamätník namerania tohto rekordu.

Vígľašský zámok je zámok nachádzajúci sa na východnom okraji obce Vígľaš:
• 14. storočie - prestavba kláštorného objektu na poľovnícky zámok, kráľovské sídlo
• 16. storočie - protiturecké boje, udržiavaná stála vojenská posádka
• r. 1945 - zámok ťažko poškodený, napadnutý vojskom, vyhorel
• r. 1980 - čiastočná rekonštrukcia vonkajšieho opevnenia
• r. 2009 - kompletná rekonštrukcia ruín zámku
• r. 2013 - kolaudácia zámku
• september 2014 - otvorenie zámku ako moderného kongresového hotela


Zrekonštruovaný Vígľašský zámok.
Foto: TASR