Quantcast
< sekcia Slovensko

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Lužianok do Chynorian

Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 6. február (Teraz.sk/TABLET.TV) - Pred týždňom sme vám umožnili pozorovať trať z hľadiska rušňovodiča na trase z Nových Zámkov do Lužianok. Z Lužianok sa vypravíme ďalej po trati ŽSR 140 až do Chynorian. V ďalších dieloch projektu Vám postupne ukážeme všetky železničné trate na Slovensku..

Dnes ponúkame možnosť precestovať trať 140 Lužianky – Chynorany od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 5003.

Na rozdiel od skutočného rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod oknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Vitajte VO VLAKU!

Pre lepšiu orientáciu na stránke


V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Lužiankami a Prievidzou zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.


Začiatok cesty: Železničná stanica Lužianky


Železničná stanica Lužianky
Foto: Tablet.TV


Projekt TABLET.TV
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach. VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme železničnú techniku. Takisto vám prinesieme najaktuálnejšie informácie zo sveta železníc.

Technické údaje o vlaku a trati:
Jazda v osobnom vlaku Os 5003 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v motorovom rušni radu 736.

Radenie vlaku: Rušeň 736 + 1x osobný/služobný vozeň BDs + 3x veľkopriestorový osobný vozeň Bt.

Železničná trať Nové Zámky – Prievidza (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 140) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Nové Zámky a Prievidzu. Je elektrifikovaná v úseku Nové Zámky - Šurany.

Číslo trate: ŽSR 140
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa:
Lužianky- Chynorany
Rozchod: 1435 mm


Z histórie trate


Prvé plány prepojenia Komárna, Nitry a Trenčína Ponitrím sa objavili v projekte grófa Keglevicha už v roku 1865. Projekt sa nerealizoval pre nedostatok financií a po opakovaných neúspešných pokusoch ju vybudovala až Rakúska spoločnosť štátnej dráhy (StEG) v rokoch 1874 – 1884.

Vtedajšia trať však končila vo Veľkých Bieliciach a úsek do Prievidze sa dostaval až neskôr. 1.11.1876 bol otvorený úsek Šurany – Ivanka pri Nitre a 19.11.1876 úsek Ivanka pri Nitre – Nitra. Z Nitry do Topoľčian bola železnica otvorená 16.9.1881.

Otváranie jednotlivých úsekov:
• 1876 Šurany – Nitra
• 1881 Nitra – Topoľčany
• 1884 Topoľčany – Veľké Bielice
• 1896 Veľké Bielice – Prievidza
• 1900 Nové Zámky – Šurany


Súčasnosť

V úseku Nové Zámky – Šurany je trať elektrifikovaná. Úsek Nové Zámky - Lužianky je využívaný výlučne regionálnou dopravou a nachádza sa na ňom aj najväčšie mesto celej trate Nitra. V úseku Lužianky - Prievidza je trať využívaná aj na rýchlikové spojenie Bratislava - Prievidza. Nákladnú prepravu na trati využívajú najmä priemyselné podniky na Hornej Nitre.

V roku 2018 sa mala začať modernizácia a elektrifikácia trate 140 v úseku Lužianky – Šurany, ktorej súčasťou je aj dlho zanedbávaný úsek vedený cez mesto Nitra.

V lete 2013 bola vybraná firma, ktorá uskutoční Technicko-ekonomickú štúdiu pre Elektrifikáciu a optimalizáciu trate Leopoldov - Nitra - Šurany.

Plánované úpravy majú „pripraviť podmienky pre moderný dopravný systém integrovanej koľajovej dopravy.“ a tiež prepojenie s Bratislavou. Štúdia určila zvýšenie rýchlosti na celej trati do výšky 120 km/h. Súčasťou úprav trate by malo byť umožnenie bezbariérového prístupu na nástupištia, rekonštrukcia osvetlenia, inštalácia vizuálneho informačného systému na staniciach a zastávkach a na staniciach rozhlas pre cestujúcich. Projekt má tiež vziať do úvahy prípadné zdvojkoľajnenie úseku Leopoldov - Nitra. Najviac koľají, osem, bude elektrifikovaných v Nitre a v Lužiankach. Záverečná správa by mala byť hotová v marci 2015, po nej bude nasledovať projektová dokumentácia. Podľa údajov ŽSR z roku 2015 by sa mal projekt realizovať v rokoch 2019 až 2022.
Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net

Stanice na trati:
• Lužianky
• Čakajovce
• Jelšovce
• Výčapy-Opatovce
• Koniarovce
• Preseľany nad Nitrou
• Kamanová
• Mýtna Nová Ves
• Ludanice
• Chrabrany
• Topoľčany
• Krušovce
• Bošany
• Chynorany


Koniec cesty – stanica Chynorany


stanica Chynorany
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na trati


Lužianky
Lužianky (časti obce: Lužianky a Kajsa) sú obec na Slovensku v okrese Nitra.

Vývoj názvov:
• 1113: villa Sorlou (Sarló)
• 1773: obec Šarlužky – Sarluska, 1786 Scharluschka, 1808 Sarluska, Ssarluhy, Ssarlússka, 1863 – 1895 Sarluska
• 1773: obec Kajsa – Kajsza, Kaisza, 1786, 1808, 1873 – 1895 Kajsza, 1863 Kaisza
• 1895: po zlúčení obcí Kajsa a Šarlužky do obce Šarlužky – Kajsa; 1898 – 1913 Sarlókajsza, 1920 – 1948 Šarlužky – Kajsa
• 1948 – 1975: obec Lužianky
• 1976 – 1993: obec Lužianky pričlenená k mestu Nitra
• 1993: obec Lužianky

Kostol Lužianky
Foto: wikipedia


Rieka Bebrava


Bebrava je rieka na západnom Slovensku, preteká územím okresov Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Je to pravostranný prítok Nitry, je tokom IV. rádu. Má dĺžku 47,2 km, plochu povodia 634 km² a priemerný prietok 2,3 m³/s v ústí (Práznovce).

Bebrava je vrchovinovo-nížinným typom rieky. Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, na juhozápadnom svahu Židovho vrchu (878,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 770 m n. m., na území obce Čierna Lehota.
Most cez rieku Bebrava
Foto: Tablet.TV


Topoľčany
Topoľčany (nemecky Topoltschan, maďarsky Nagytapolcsány, do roku 1920 Veľké Topoľčany) je mesto ležiace na Slovensku v Nitrianskom kraji.

Novodobé štúdie ukázali, že názov je odvodený zo staroslovienčiny „topol“ význam „horký“ alebo „teplý“ kvôli termálnym prameňom v okolí mesta na začiatku stredoveku.
Topoľčany
Foto: TASR

Rieka Nitra vytvára široké údolie medzi dvoma horskými pásmami, ktoré sú viditeľné z mesta – Tribeč (východ) a Považský Inovec(západ).

V meste sa nachádza drevársky, elektrotechnický, odevný a potravinársky priemysel. Je tu zimný štadión, plaváreň a kúpalisko s troma bazénmi. Historicky najúspešnejšími športmi v meste sú hádzaná, stolný tenis, vodné pólo a hokej.