Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. apríl 2023Meniny má Hugo
< sekcia Slovensko

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Nových Zámkov do Lužianok

Železničná stanica Komjatice. Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 30. januára (Teraz.sk/Tablet.TV) - Pred týždňom sme vám umožnili pozorovať trať z hľadiska rušňovodiča na trase z Bratislavy do stanice Kúty blízko českých hraníc. Z trate 110 sa presunieme na železničnú trať 140 a začneme v stanici Nové Zámky. V ďalších dieloch projektu Vám postupne ukážeme všetky železničné trate na Slovensku..

Dnes ponúkame možnosť precestovať trať 140 Nové Zámky - Lužianky od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 5003.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Príjemnú cestu vlakom!

Pre lepšiu orientáciu na stránke


V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Novými Zámkami a Lužiankami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.


Začiatok cesty: Železničná stanica Nové Zámky


Železničná stanica Nové Zámky
Foto: Tablet.TV


Projekt TABLET.TV
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme Vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme Vás do železničného depa, kde Vám ukážeme železničnú techniku.

Technické údaje o vlaku, v ktorom sa veziete a trati:
Jazda v oosobnom vlaku Os 5003 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v motorovom rušni radu 736.

Radenie vlaku: Rušeň 736 + 1x osobný/služobný vozeň BDs + 3x veľkopriestorový osobný vozeň Bt.

Železničná trať Nové Zámky – Prievidza (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 140) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Nové Zámky a Prievidzu. Je elektrifikovaná v úseku Nové Zámky - Šurany.

Číslo trate: ŽSR 140
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Nové Zámky - Lužianky
Rozchod: 1435 mm


Z histórie trate


Prvé plány prepojenia Komárna, Nitry a Trenčína Ponitrím sa objavili v projekte grófa Keglevicha už v roku 1865. Projekt sa nerealizoval pre nedostatok financií a po opakovaných neúspešných pokusoch ju vybudovala až Rakúska spoločnosť štátnej dráhy (StEG) v rokoch 1874 – 1884.

Vtedajšia trať však končila vo Veľkých Bieliciach a úsek do Prievidze sa dostaval až neskôr. 1.11.1876 bol otvorený úsek Šurany – Ivanka pri Nitre a 19.11.1876 úsek Ivanka pri Nitre – Nitra. Z Nitry do Topoľčian bola železnica otvorená 16.9.1881.

Otváranie jednotlivých úsekov:

• 1876 Šurany – Nitra
• 1881 Nitra – Topoľčany
• 1884 Topoľčany – Veľké Bielice
• 1896 Veľké Bielice – Prievidza
• 1900 Nové Zámky – Šurany


Súčasnosť
V úseku Nové Zámky – Šurany je trať elektrifikovaná. Úsek Nové Zámky - Lužianky je využívaný výlučne regionálnou dopravou a nachádza sa na ňom aj najväčšie mesto celej trate Nitra. V úseku Lužianky - Prievidza je trať využívaná aj na rýchlikové spojenie Bratislava - Prievidza. Nákladnú prepravu na trati využívajú najmä priemyselné podniky na Hornej Nitre.

V roku 2018 sa mala začať modernizácia a elektrifikácia trate 140 v úseku Lužianky – Šurany, ktorej súčasťou je aj dlho zanedbávaný úsek vedený cez mesto Nitra.

V lete 2013 bola vybraná firma, ktorá uskutoční Technicko-ekonomickú štúdiu pre Elektrifikáciu a optimalizáciu trate Leopoldov - Nitra - Šurany.

Plánované úpravy majú „pripraviť podmienky pre moderný dopravný systém integrovanej koľajovej dopravy.“ a tiež prepojenie s Bratislavou. Štúdia určila zvýšenie rýchlosti na celej trati do výšky 120 km/h. Súčasťou úprav trate by malo byť umožnenie bezbariérového prístupu na nástupištia, rekonštrukcia osvetlenia, inštalácia vizuálneho informačného systému na staniciach a zastávkach a na staniciach rozhlas pre cestujúcich.

Projekt má tiež vziať do úvahy prípadné zdvojkoľajnenie úseku Leopoldov - Nitra. Najviac koľají, osem, bude elektrifikovaných v Nitre a v Lužiankach. Záverečná správa by mala byť hotová v marci 2015, po nej bude nasledovať projektová dokumentácia. Podľa údajov ŽSR z roku 2015 by sa mal projekt realizovať v rokoch 2019 až 2022.
Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net

Stanice na trati:
• Nové Zámky
• Bánov
• Šurany
• Ondrochov
• Komjatice
• Veľký Kýr
• Branč
• Ivanka pri Nitre
• Dolné Krškany
• Nitra
• Nitra zastávka
• Mlynárce
• Lužianky


Koniec cesty – stanica Lužianky


Stanica Lužianky
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na trati


Nové Zámky
Nové Zámky (lat. Novum Castrum, maď. Érsekújvár, Érsek-Újvár, nem. Neuhäus(e)l, tur. Uyvar)[je mesto naSlovensku, ktoré je centrom Novozámockého okresu v Nitrianskom kraji. Nové Zámky sa nachádzajú na brehu rieky Nitra, v strednej časti Podunajskej nížiny.

Väčšia časť mestských kultúrnych pamiatok bolo zničených počas druhej svetovej vojny. Mesto je dnes charakteristické najmä množstvom športových a oddychových centier. Z dôvodu ochrany majetkov diecézy sa ostrihomský arcibiskup Pavol Várdai rozhodol, že dá vybudovať na ľavom brehu rieky Nitra pri obci Lék novú pevnosť. Výstavba pevnosti sa konala v rokoch 1545 – 1546.
Nové Zámky
Foto: TASR

Pevnosť bola jednoduchým palisádovým hradom so štyrmi baštami. Už v čase dokončenia bola zastaraná, lebo sa jej drevené stĺpy rýchlo opotrebovali. Po Mikulášovi Oláhovi sa ostrihomským arcibiskupom stal Anton Verančič. Nakoľko pôvodný hrad vzhľadom na svoju zastaranosť a nepriaznivú polohu nevyhovoval, počas pôsobenia Antona Verančiča 7. júla 1571 sa viedenská Vojenská rada rozhodla, že v oblasti pravého brehu rieky Nitra vybuduje novú pevnosť.

Šurany
Šurany (v minulosti Veľké Šurany, maď. Nagysurány)[5] sú mesto ležiace v Nitrianskom kraji, má vyše 10 tisíc obyvateľov. Je to priemyselno-poľnohospodárske mesto, ktoré leží na pravom brehu rieky Nitry, v nadmorskej výške 144 m n. m.
Šurany
Foto: TASR

V meste je veľký dvojvežový rímskokatolícky kostol sv. Štefana Prvomučeníka z roku 1936 a kaplnka Narodenia Panny Márie z roku 1937.

Mestské múzeum Šurany – v synagóge, približuje dejiny mesta od praveku po 20. storočie.

Lužianky
Lužianky (časti obce: Lužianky a Kajsa) sú obec na Slovensku v okrese Nitra.
Lužianky
Foto: TASR

Vývoj názvov:
• 1113: villa Sorlou (Sarló)
• 1773: obec Šarlužky – Sarluska, 1786 Scharluschka, 1808 Sarluska, Ssarluhy, Ssarlússka, 1863 – 1895 Sarluska
• 1773: obec Kajsa – Kajsza, Kaisza, 1786, 1808, 1873 – 1895 Kajsza, 1863 Kaisza
• 1895: po zlúčení obcí Kajsa a Šarlužky do obce Šarlužky – Kajsa; 1898 – 1913 Sarlókajsza, 1920 – 1948 Šarlužky – Kajsa
• 1948 – 1975: obec Lužianky
• 1976 – 1993: obec Lužianky pričlenená k mestu Nitra
• 1993: obec Lužianky