Quantcast
< sekcia Slovensko

Union ZP kritizuje spôsob, akým chce MZ SR regulovať zisk poisťovní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ministerstvo v návrhu spomína dve alternatívy regulácie zisku, pričom Union ZP nesúhlasí so spájaním zisku so základným či vlastným imaním.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) kritizuje spôsob, akým chce Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR regulovať zisk zdravotných poisťovní. Návrh má popierať efektivitu v zdravotníctve. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová v reakcii na návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach.

"Zdravotná poisťovňa nesúhlasí s navrhovanou úpravou, ktorá síce ruší limit na prevádzkové náklady, ale zavádza minimálny limit výdavkov na zdravotnú starostlivosť s cieľom regulácie zisku. Ako sme už viackrát vyjadrili, Union ZP akceptuje snahy regulovať zisk zdravotných poisťovní, ale sme toho názoru, že takáto regulácia má byť v prvom rade ústavne konformná, spravodlivá, predvídateľná a stabilná," uviedla hovorkyňa.

Union ZP argumentuje, že úprava nezohľadňuje neistotu na príjmovej ani neistotu na výdavkovej strane a tak môže mať za dôsledok jeho nerealizovateľnosť. Poukazuje pritom napríklad na ročné zúčtovanie štátom či rôzne aspekty ovplyvňujúce vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia v priebehu roka. "Zároveň sme toho názoru, že pokiaľ bude limitovaný zisk zdravotných poisťovní, nemá navrhovaný mechanizmus žiadne reálne opodstatnenie," doplnila hovorkyňa.

Ministerstvo v návrhu spomína dve alternatívy regulácie zisku, pričom Union ZP nesúhlasí so spájaním zisku so základným či vlastným imaním. "Neexistuje medzi nimi žiadny logický vzťah, najmä pri spoločnostiach, ktoré sú na trhu dlhšie. Vyššie uvedené kritériá pre reguláciu zisku spĺňa podľa nášho názoru alternatíva dva, na ktorej bol už v minulosti konsenzus medzi zdravotnými poisťovňami a ministerstvom zdravotníctva," spresnila poisťovňa s tým, že táto počíta so základným ziskom 1,5 percenta z predpísaného poistného v hrubej výške, ktorý by sa mohol zvýšiť pri splnení kritérií kvality zdravotnej poisťovne o ďalšieho maximálne 0,5 percenta.

MZ SR chce upraviť súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi. Zaviesť chce tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Cieľom je použitie verejných prostriedkov zdravotného poistenia predovšetkým na úhradu zdravotnej starostlivosti. Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Jej účinnosť navrhuje od 1. januára 2023.