Quantcast
< sekcia Slovensko

Univerzita Komenského podporila výskum mladých vedcov

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, foto z archívu. Foto: TASR Dano Veselský

Medzi podporenými projektmi je aj výskum pripravenosti učiteľov fyziky na plnenie súčasných cieľov fyzikálneho vzdelávania.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Tradícia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave finančne podporovať vedecký výskum mladých vedcov pokračuje aj v tomto roku. Granty UK udeľuje už 26 rokov, pôvodne doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, v posledných rokoch podporu orientuje výhradne na doktorandov. Na vedecké projekty rozdelila sumu 218.420 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Z celkového počtu 430 žiadostí doktorandov podporí UK 222 z nich, pričom každý projekt získa priemerne približne 980 eur. Najväčší záujem o granty UK tradične prejavili doktorandi Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Lekárskej fakulty UK.

Medzi podporenými projektmi je aj výskum pripravenosti učiteľov fyziky na plnenie súčasných cieľov fyzikálneho vzdelávania. Silvia Novotná z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK chce navrhnúť spôsob zlepšenia vyučovania fyziky na Slovensku. Na základe pozorovaní a rozhovorov s učiteľmi plánuje vytvoriť typológiu učiteľov a pre každú kategóriu navrhnúť špecifický spôsob. Výsledky výskumu by mali pomôcť pri príprave budúcich učiteľov fyziky.

Otázku manažmentu pacienta u všeobecného lekára a výdavkov na jeho zdravotnú starostlivosť skúma Lukáš Kurinec z Fakulty managementu UK. "V tomto projekte skúmame vplyv prebytočného posielania od všeobecného lekára k špecialistom na výdavky zdravotnej starostlivosti," uviedol Kurinec. Projekt navrhne bonusové ohodnotenie všeobecných lekárov v závislosti od ich prístupu v tejto otázke.

"Rôznorodosť vedeckých projektov našich doktorandov kopíruje široké vedecké zameranie univerzity. Granty UK sú tu pre nich ako zdroj na podporu výskumov, ktoré sú základom ich dizertačných prác," povedal rektor UK Marek Števček. Ako dodal, je rád, že sa im darí v tejto tradícii kontinuálne pokračovať a že každoročne je o túto podporu veľký záujem.