Quantcast
< sekcia Slovensko

UK v Bratislave plánuje rekonštrukciu pavilónov dvoch fakúlt

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 30. septembra. Projekt je financovaný v rámci projektu EÚ ACCORD.

Bratislava 21. augusta (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave plánuje zatepľovanie pavilónov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Prírodovedeckej fakulty UK. Najväčšia univerzita na Slovensku na tento zámer vyhlásila súťaž za odhadovanú sumu 6.800.616,06 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce na zateplení fasád, výmene okien a zateplení striech pre obe fakulty. Súčasťou sú aj demontážne a montážne práce na fotovoltaických paneloch umiestnených na strechách.

Zákazka sa delí na dve časti. Prvá sa týka rekonštrukcie a zateplenia fasád, pričom sa na tento zámer odhaduje suma viac ako 4.486.287 eur. Druhá časť zákazky je zameraná na opravu a zateplenie striech pavilónov oboch fakúlt. "Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na strechách objektov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK sa nachádzajú fotovoltaické elektrárne. Uchádzač ich musí pred samotnou realizáciou demontovať odborným spôsobom, na náklady započítané v cene realizácie diela a na vlastnú zodpovednosť," uvádza sa v opise obstarávania. Odhadovaná hodnota zákazky v tejto časti je vyčíslená na vyše 2.314.328 eur.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 30. septembra. Projekt je financovaný v rámci projektu EÚ ACCORD.