< sekcia Slovensko

Univerzity aktualizujú znenie Magny Charty Universitatum

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Dokument vypracovaný v roku 1988 slúži univerzitám už viac ako 30 rokov, napriek odkazom na konkrétny geografický región a časové obdobie.

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) vyzvala vysoké školy na aktívnu spoluprácu pri tvorbe nového znenia Magny Charty Universitatum, ktoré sa v týchto týždňoch aktualizuje. Ide o základnú listinu, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít. Vypracovaná bola pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity v roku 1988. Doteraz ju podpísalo 889 univerzít z celého sveta, medzi nimi aj 17 slovenských vysokých škôl. TASR o tom informovala Mária Čikešová zo SRK.

Dokument vypracovaný v roku 1988 slúži univerzitám už viac ako 30 rokov, napriek odkazom na konkrétny geografický región a časové obdobie. Počas obdobia od podpísania Magny Charty Universitatum sa veľa zmenilo. Univerzity v súčasnosti pôsobia viac medzinárodne, musia rýchlejšie reagovať a využívať vyspelú technológiu. "Tieto zmeny a rozširujúci sa globálny dosah viedli signatárov dokumentu k príprave návrhu nových priorít Magny Charty Universitatum 2020," tvrdí SRK. Na tento účel je podľa SRK potrebná spätná väzba od súčasných signatárov a ďalších univerzít.

Aj preto SRK vyzvala slovenské vysoké školy na aktívnu spoluprácu pri tvorbe nového znenia Magny Charty Universitatum. "Navrhovaný dokument neodstraňuje žiadne z pôvodných základných hodnôt, ku ktorým sa univerzity prihlásili. Snaží sa o aktualizovanie výziev k zodpovednosti univerzít v globálnej spoločnosti. Aby univerzity napĺňali svoje poslanie, prekračujú geografické hranice a potvrdzujú potrebu vzájomného spoznávania rozličných kultúr a technologických výziev," uviedol prezident SRK Marek Šmid. Ako doplnil, pre slovenské akademické prostredie je kľúčové, aby v spolupráci so zahraničím dokázalo dosahovať hodnoty v praxi a slúžilo potrebám širšieho prostredia na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Akademická obec má možnosť reagovať na konkrétne otázky súvisiace s novým návrhom listiny do 2. augusta cez webovú stránku Magna Charta Universitatum. Zverejnenie výsledného dokumentu je plánované 17. septembra 2020 v Bologni.