Quantcast
< sekcia Slovensko

UPJŠ plánovala reagovať na výzvu rezortu školstva, nenašli spojenca

Na archívnej snímke Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Foto: TASR František Iván

Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou, vyplýva zo stanoviska.

Bratislava 26. novembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, v rámci ktorej by súčasné univerzity vytvorili nový právny subjekt, a oslovila partnerov v Košiciach a v Bratislave. Na vyhlásenú výzvu však v aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia univerzity, ktoré pre TASR sprostredkovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová.

"Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou. Skúsenosti zahraničných univerzít jasne ukazujú, že tento proces má byť plánovaný v širšom časovom intervale a má byť súčasťou udržateľného strategického zámeru," vyplýva zo stanoviska. Za hlavný nedostatok procesu integrácie v SR považuje UPJŠ to, že predstava tvorcov fondu obnovy i MŠVVaŠ SR dosiahnuť integráciu slovenských univerzít prišla neočakávane rýchlo a nebola pripravená "roadmap integrácie" v spolupráci s reprezentáciami vysokých škôl.

Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková pre TASR uviedla, že nejde o spojenie v zmysle, že by vznikla jedna Košická univerzita, do ktorej by sa včlenili existujúce univerzity. "Takéto zlúčenie je neprijateľné a v tomto zmysle to aj prezentujeme. Našim zámerom je zastrešenie výskumných a vývojových aktivít v spoločnom projekte," povedala.

Všetky tri košické univerzity sú zapojené do spoločného projektu Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko i zahraničie. V tomto projekte podľa jej slov nejde o spojenie univerzít formou zlúčenia, ale o zastrešenie výskumných a vývojových aktivít, ktoré by viedli k rozvoju regiónu, vytvárali atraktívne prostredie pre študentov a absolventov, ponúkali nové pracovné príležitosti a priťahovali investorov z podnikateľského sektora.

"UVLF je jediná škola na Slovensku, poskytujúca veterinárne vzdelávanie a druhá v oblasti farmácie, preto neprichádza do úvahy splynutie s inou školou, ktoré by znamenalo stratu identity a právnej subjektivity. Ohrozilo by to naše postavenie v medzinárodnom vzdelávacom priestore a našu zahraničnú akreditáciu," poznamenala Bobriková. UVLF je však otvorená spolupráci pri tvorbe spoločných projektov, výskumných tímov, spoločných študijných programov s inými univerzitami.

UPJŠ v Košiciach chápe snahu MŠVVaŠ SR o integračný proces vysokých škôl na Slovensku, "avšak za predpokladu, že sa splnia tie ciele integrácie, ktoré boli motiváciou v integračných procesoch vo viacerých krajinách EÚ." Cieľom integrácie vysokých škôl podľa UPJŠ nemá byť ich redukcia, ale predovšetkým zvýšenie ich kvality a medzinárodnej prestíže.

"UPJŠ si je vedomá skutočnosti, že malé, respektíve stredne veľké univerzity v súčasnosti nemajú šancu konkurovať v medzinárodnej súťaži univerzitám s počtom študentov 30.000 až 50.000 primeraným personálnym zázemím a vedeckou infraštruktúrou," uvádza sa v stanovisku vedenia UPJŠ. V týchto dňoch hľadá univerzita možnosť úzkej spolupráce v medzinárodných alianciách európskych univerzít, ktoré majú ambíciu vytvoriť medzinárodný subjekt. "Myšlienka silnej virtuálnej európskej univerzity je pre nás témou ďalšieho rozvoja a smerovania," dodali z univerzity.