< sekcia Slovensko

Upravili sa podmienky pre výkon pohrebov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vstup do priestorov pohrebného obradu a pobyt v nich má byť umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami napríklad rúškom, šálom či šatkou.

Bratislava 7. mája (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upravil podmienky pre výkon občianskych pohrebných obradov v prípade, že budú dodržané opatrenia, ktoré stanovil. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Ako uviedla, vstup do priestorov pohrebného obradu a pobyt v nich má byť umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami napríklad rúškom, šálom či šatkou. Pri vchode do priestorov pohrebného obradu treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, zabezpečiť, aby odstup medzi osobami okrem členov spoločnej domácnosti bol minimálne dva metre a smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou.

Okrem iného je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu - kašľať, kýchať do vreckovky, respektíve do lakťového ohybu, nepodávať si ruky, z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, a vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

"Tam, kde je to možné, treba prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov dva metre okrem členov spoločnej domácnosti a pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň dva metre a zabrániť zhlukovaniu," dodala Račková.