Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. júl 2024Meniny má Magdaléna
< sekcia Slovensko

Úpravu sociálneho podnikania v SR posunuli poslanci do 2. čítania

Na archívnej snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian

Zákon o sociálnej ekonomike bol prijatý vlani. Umožnil vznik troch typov sociálnych podnikov, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc.

Bratislava 18. septembra (TASR) - Sociálne podnikanie na Slovensku by sa malo upraviť. Navrhujú to koaliční poslanci v novele zákona, ktorou chcú zmeniť percento zamestnávania mixu znevýhodnených osôb, tiež sa zavádza informačný systém sociálnej ekonomiky. Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v stredu posunuli poslanci do druhého čítania.

Zákon o sociálnej ekonomike bol prijatý vlani. Umožnil vznik troch typov sociálnych podnikov, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc. Význam integračného podniku spočíva v zamestnávaní znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Sociálny podnik bývania slúži na výstavbu alebo prestavbu bytov, prípadne nájom bytov osobám s mesačným príjmom do štvornásobku sumy životného minima. Zákon umožnil aj vznik iných registrovaných sociálnych podnikov, ktorých cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv poskytovaním iných, spoločensky prospešných služieb.

Poslanci Alena Bašistová (nezaradená), Magdaléna Kuciaňová (SNS) a Erik Tomáš (Smer-SD) chcú novelou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch doplniť legislatívu a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala. Od novely si sľubujú, že bude prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravený systém podpory bude spoločensky prijateľný a bude dodržiavať pravidlá štátnej pomoci. "Návrh je zameraný na odstránenie konkrétnych aplikačných problémov pri uplatňovaní zákona ako napríklad presnejšia definícia, akým spôsobom sa znevýhodnenie osoby so zdravotným postihnutím, ktorá nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému zapojeniu sa do pracovného prostredia (napríklad autista), bude preukazovať," priblížili poslanci.

Tiež je podľa nich potrebné zjednodušiť úpravu základného dokumentu, čo sa týka podmienok prispôsobenia jeho štruktúry pri právnych formách neziskového sektora právnym formám v "podnikateľskom" sektore. "Rovnako je podstatné predefinovanie pojmu podnik so sociálnym dosahom tak, aby viac subjektov dokázalo naplniť podmienky ustanovené pre podnik so sociálnym dosahom ako 'medzikrok' k splneniu podmienok ustanovených pre sociálny podnik," vysvetlili poslanci.

Po novom sa má zmeniť percento zamestnávania mixu znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb zo 40 % na 30 % a zároveň ustanoviť spodná hranica rozsahu pracovného času pre zamestnávaných ľudí. "Je nutné spresniť definíciu pozitívneho sociálneho vplyvu pre sociálny podnik bývania, ktorý uskutočňuje výstavbu/prestavbu, a až následne prevádzkuje spoločensky prospešné nájomné bývanie pre zákonom definované skupiny osôb," vysvetlili poslanci.

Zároveň sa má rozšíriť možnosť dosahovať pozitívny sociálny vplyv spoločensky prospešným nájomným bývaním pre zákonom definované skupiny osôb, ak tieto byty sociálny podnik bývania sám nevlastní, ale ich má v prenájme. "Spresňuje sa, že registrovaný sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá nenávratná forma pomoci, servisné poukážky, kompenzačné príspevky podľa zákona o službách zamestnanosti alebo iná výhoda (napríklad vo verejnom obstarávaní, daňové úľavy), musí dodržiavať obmedzenia a povinnosti ustanovené zákonom. Zároveň sa navrhuje spresniť obmedzenia týkajúce sa obchodovania registrovaného sociálneho podniku s inými osobami," doplnili poslanci.

Zaviesť sa má aj nový informačný systém sociálnej ekonomiky. "Zámerom je vytvoriť právne podmienky na zber údajov o registrovaných sociálnych podnikoch ministerstvom práce, aby zhromaždené údaje boli aktuálne, ale aj overiteľné a relevantné pre potreby zisťovania skutkového stavu v oblasti sociálnej ekonomiky," dodali poslanci.