< sekcia Slovensko

Úrad vlády bude môcť od ministerstiev žiadať prepracovanie opatrení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Úrad vlády by tiež po novom mohol požiadať policajtov, aby im alebo zamestnancom orgánov Európskej únie poskytli ochranu

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zamestnanci orgánu kontroly Úradu vlády SR by mohli od kontrolovaných subjektov vyžadovať prepracovanie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenej lehote. Vyplýva to z novely zákona o kontrole v štátnej správe, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania.

"V praxi sa vyskytujú prípady laxného prístupu kontrolovaných subjektov k prijímaniu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone kontroly. Opatrenia sú často nepostačujúce a je potrebné ich prepracovať, aby došlo k efektívnej náprave zistených nedostatkov. Podľa súčasne platného a účinného zákona kontrolný orgán v uvedenom prípade nemá možnosť vrátiť, respektíve žiadať prepracovať opatrenia," vysvetlil Úrad vlády SR, ktorý novelu predložil.

Úrad vlády by tiež po novom mohol požiadať policajtov, aby im alebo zamestnancom orgánov Európskej únie poskytli ochranu. Okrem toho by si od orgánov činných v trestnom konaní mohli vyžiadať informácie, ktoré na kontrolu potrebujú. Tie im však nemusia vyhovieť, ak by tým mal byť zmarený účel trestného konania.